Eltel Sønnico signerer femårs entreprenøravtale med Telenor

Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV AS har valgt Eltel Sønnico som samarbeidspartner de neste fem årene.

Eltel Sønnico AS - den nye 50/50 joint venture selskapet, etablert av Eltel Networks AS og Sønnico Tele AS, har inngått en omfattende og langsiktig avtale med Telenor og Canal Digital for årene 2015-2019. Avtalen består av entreprenørtjenester innenfor drift, leveranse og utbygging til Telenor og Canal Digital. Avtalen og fusjonen mellom de to selskapene innebærer at Eltel Sønnico nå blir en landsdekkende telecom aktør i Norge.

Den norske telecombransjen er i rask endring. Teleoperatører i Norge, der Telenor er markedsleder, ser på ulike alternativer for å industrialisere forretnings-prosessene og øke kostnadseffektiviteten, blant annet gjennom å overføre større ansvar i verdikjeden til entreprenørene. Samtidig øker kravene til entreprenørene knyttet til ressurskapasitet, skaleringsevne og fleksibilitet. Som et svar på markedets krav og behov, ble Umoe, som eier av Sønnico Tele AS, og Eltel Group tidligere i år, enige om å slå sammen sine telecom virksomheter i Norge i et felleseid selskap Eltel Sønnico, med driftsstart i januar 2015.

- Telenors samfunnsforpliktelse som leverandør av nasjonal infrastruktur gjør det nødvendig å kunne levere, bygge og drifte over hele landet. Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Ledelsen i Umoe og Sønnico Tele uttrykker tilfredshet med å ha signert en ny langsiktig rammeavtale med Telenor.

- Denne avtalen er en fantastisk start for vårt nye felles selskap, sier Espen Klitzing, CFO i Umoe og styreformann i Sønnico Tele.

-Vi er svært fornøyd med å være i stand til å møte de høye kravene til Telenor. Lengden på kontrakten og kapasiteten i Eltel Sønnico vil danne et meget viktig grunnlag for fremtidig samarbeid og utvikling med Telenor, fortsetter Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Eltel Sønnico og Sønnico Tele.

Sønnico Tele og Eltel er hver for seg også i dag leverandører av tjenester til Telenor. Med den nye avtalen vil disse tjenesteleveransene øke i omfang frem til 2019, men nå altså i det nye joint venture selskapet Eltel Sønnico. Selskapet blir en totalleverandør av kommunikasjonstjenester i Norge, som dekker tjenester innenfor fastnett og mobil utbygging, leveranse og drift.

Ved å kombinere ressurser og kompetanse i Eltel og Sønnico Tele, vil Eltel Sønnico bli en markedsleder i Norge. Den sammenslåtte enheten har en proforma omsetning på nær 1,6 mrd. NOK, og vil sysselsette om lag 1.100 personer.

Om Eltel Sønnico
Eltel Sønnico AS er et nyetablert selskap gjennom fusjonering av Eltel Networks AS og Sønnico Tele AS, og er en totalleverandør av telekommunikasjonstjenester i Norge. Selskapet dekker de fleste tjenestene innenfor fastnett og mobil utbygging, leveranse og drift, inklusive analyse, design, planlegging, prosjektledelse, konstruksjon, installasjon, testing og dokumentasjon.

Eltel Sønnico blir en landsdekkende telecom infrastruktur-leverandør med lokal tilstedeværelse i 14 fylker, og muligheter til å gjennomføre og lede prosjekter over hele landet. Eltel Sønnico vil ha en omsetning på nær 1,6 mrd. NOK, og vil sysselsette om lag 1.100 personer.

For ytterligere informasjon
Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Eltel Sønnico og Sønnico Tele, +47 917 58 666, anders.hauglie-hanssen@sonnicotele.no