Eltel viser sterke resultatforbedringer i 2013

Eltel’s omsetning holdt seg på et stabilt nivå i 2013. Omsetningen utgjorde totalt 1,153.7 millioner euro, en økning på 0,4% sammenlignet med året før (1,149.0). Økningen ble oppnådd gjennom organisk vekst.
  • Omsetningen var stabil, med fokus på marginer
  •  Viktige kontrakter ble underskrevet både i Europa og Afrika
  • Alle virksomhetssektorer viser resultatforbedringer
  •  EBITA (resultatgrad) vokser med 13,7% i 2013

"Fokus på bedre marginer resulterte i en meget god utvikling i EBITA for 2013. Etterspørselen etter infranet-tjenester holdt seg stabilt, og viktige kontrakter ble underskrevet i løpet av året både i Europa og Afrika," sier Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel konsernet.

Eltel’s omsetning holdt seg på et stabilt nivå i 2013. Salget utgjorde totalt 1,153.7 millioner euro, en økning på 0,4% sammenlignet med året før (1,149.0). Økningen ble oppnådd gjennom organisk vekst. Etterspørselen etter teletjenester fortsatte på et uendret nivå, mens el-sektoren viser tegn på vekst. I 2013 ble EBITA, inkludert ekstraordinære poster, 52.4 millioner euro (46,1), som viser en forbedring på 13,7% sammenlignet med 2012. Antall ansatte ved utgangen av 2013 var 8459, som er en nedgang på 0,4% sammenlignet med året før (8495).

Balansert utvikling på tvers av sektorer – forbedring i kostnader og arbeidskapital

”I 2013 har vi fokusert på utvikling av kvalitet og effektivitet i vår virksomhet. Fremdriften var veldig bra. Eltel fortsatte å øke spesialiseringen og implementeringen av ”beste praksis”. Som et resultat ble felleskostnadene redusert fra 2012. Systematisk arbeid med interne prosesser, og kunderelasjonsprosesser resulterte i synkende arbeidskapital. Alle disse faktorene bidro til en meget god utvikling i 2013," bemerker Axel, Hjärne, Konsernsjef i Eltel.

I forhold til markedsutviklingen, har etterspørselen etter Eltels infranet-tjenester fortsatt å være svært stabilt eller økt, avhengig av forretningsområde. Flere store kontrakter ble undertegnet i forretningsenheten El Transmisjon med nettselskaper i Sverige, Norge, Polen og Afrika. I Zambia har Eltel signert sin største kontrakt noensinne på 110 millioner euro. El Distribusjon fullførte et prosjekt der det ble installert 600 000 smarte måleravlesninger i Finland, og Eltel vant samtidig nye servicekontrakter i Sverige. I telekom-sektoren fortsatte Eltel som en ledende partner for de viktigste operatører. I Norge ble Eltel enige om å fusjonere sine telekomvirksomheter med Sønnico Tele AS inn i et fellesforetak fra begynnelsen av 2015. Sikkerhetskommunikasjon & Luftfart signerte en ny kontrakt med Swedavia, og Jernbane inngikk nye kontrakter i de nordiske landene.

Eltel’s sterke posisjon bringer momentum til 2014

"Året 2013 beviste igjen at våre kunder stoler på Eltels evne til å levere gode tjenester i tråd med deres behov. Dette gir et meget godt utgangspunkt for 2014. Vår forretningsidé, spesialisering og gjennomføring har vist seg å være vellykket og utvikler seg godt i forhold til det økende behovet for å utvikle Infranet til samfunnet vårt. Ettersom vi er en teknisk servicevirksomhet, skal vi takke alle de ansatte i Eltel for deres bidrag, så vel som våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2013. Vårt strategiske mål er å fortsette vår reise som det ledende infranetselskapet i Europa, og vi kan se at de rette elementene er på plass, "avslutter Axel Hjärne.

Gjennomgang av årsrapporten for 2013 er ennå ikke fullført

Mer informasjon:
Axel Hjärne, axel.hjarne@eltelnetworks.com  
Hannu Tynkkynen, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com