Eltel ferdigstiller i dag oppkjøpet av Eltel Sønnico i Norge

Eltel kunngjør at Konkurransetilsynet har godkjent selskapets kjøp av Umoes aksjer, noe som gjør Eltel til eneste eier av Eltel Sønnico AS. Siden alle forutsetninger er innfridd har Eltel i dag ferdigstilt oppkjøpet. Eltel Sønnico vil bli konsolidert med Eltel Group fra dags dato og for de fire gjenstående måneder av 2015.

I løpet av de åtte første månedene av 2015 har Eltel Sønnico begynt implementeringen av den nye femårskontrakten med Telenor som vil styrke Eltels overordnede posisjon i det norske telekommunikasjonsmarkedet. Eltel Networks AS har i løpet av kort tid blitt en viktig implementasjonspartner innen jernbaneprosjekt i Norge. Våren 2015 har selskapet også vunnet prosjekter for installasjon av smarte strømmålere for Hafslund og Skagerak. Dette gir selskapet en markedsledende posisjon med over 800.000 målerinstallasjoner innen utgangen av 2019. I tillegg implementerer Eltel kraftlinjeprosjekter for el-kraft og jernbaneoperatører i Norge.

Om Eltel Sønnico AS
Eltel Sønnico AS ble grunnlagt i mars 2014 som ett 50/50 joint venture mellom Eltel-konsernet og Umoe Groups telekomvirksomheter. Selskapet tegnet i tredje kvartal 2014 en femårig avtale med Telenor og startet sin virksomhet i januar 2015. Selskapet har 1100 ansatte og en netto omsetning på ca. 1700 millioner norske kroner per år.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritisk infrastrukturnettverk – infranet – innen segmentene – Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, De Baltiske Stater, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert tjenestetilbud som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til større prosjektleveranser. Eltel har en variert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Antall ansatte beløper seg til ca. 8600, og i 2014 hadde Eltel en omsetning på 1.242 millioner euro. Eltels aksjer har vært notert på Nasdaq Stockholm siden februar 2015.