Eltel har signert en kontrakt om bygging av en vindmøllepark i Finland

Det finske selskapet Hyötytuuli Oy har inngått en avtale med Eltel som hovedentreprenør for bygging av en 33 MW vindmøllepark i Raahe i nærheten av Oulu i Finland. Prosjektet starter i sommer og vil være ferdig innen februar 2016.

Den nye vindmølleparken vil bestå av ti vindturbiner med en samlet effekt på 33 MW. Som hovedentreprenør er Eltel ansvarlig for prosjektledelse av hele prosjektet. Arbeidet omfatter bygging av infrastruktur i sin helhet, planlegging og bygging av veier, fundamenter og løfteplattformer, park og overføringskabler, og implementering av transformatorstasjonen og fundamenter. Turbinene leveres av Vestas, og transformatorstasjon og transformatorer av ABB.

Juha Luusua, administrerende direktør i Eltel Networks Oy kommenterer:
"Vi har investert mye i vår vindkraftsvirksomhet og denne avtalen med Suomen Hyötytuuli Oy er et viktig og godt bevis på vår kompetanse på feltet. Eltels kunnskap og erfaring er vist i rollen som hovedentreprenør. Vårt mål er å sikre at våre kunder får den mest kostnadseffektive og tekniske gode løsningen som blir levert til avtalt tid. Vindkraftprosjekter vil spille en viktig rolle i Eltels Power-virksomhet i fremtiden. "

Om Suomen Hyötytuuli Oy
Suomen Hyötytuuli Oy er et produksjonsselskap for vindkraft som ble grunnlagt i 1998, og aksjonærene er store finske energiselskaper. Hyötytuuli driver to vindparker, og den totale årlige elektrisitetsproduksjonen fra vindparkene er på ca 105 GWh. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 52 500 ett-roms leiligheter. Suomen Hyötytuuli har som mål å øke vindbasert energiproduksjon i Finland med 400 MW i løpet av de neste årene.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Juha Luusua, President, Eltel Power Distribution
Tel. +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com