Eltel har signert en kraftlinjekontrakt i Liberia

Eltel har signert en kontrakt med Liberia Electricity Corporation (LEC) for installasjon av høyspentlinjer. De nye linjene vil koble vannkraftverket Mt. Coffee til LEC-stasjoner i Monrovia. Installasjonen vil være et stort skritt i restaurering av elektrisitetsforsyningen til befolkningen i Liberia.

Prosjektet omfatter nybygg av to dobbeltkrets 132 kV- kraftlinjer på totalt 51 km og demontering av eksisterende strukturer. Arbeidet er forventet å starte i juni 2015 med prosjektering og designfaser. Byggearbeidet vil starte senere i 2015 og vil bli gjennomført i løpet av ca. 18 måneder.

Det liberiske LEC har vært en klient av Eltel for flere prosjekter i de siste seks årene. Eltel har inngått samarbeid med lokale bedrifter for installasjoner, og har dermed bidratt til å nå målene for kapasitetsbygging for LEC og landet. Det nye prosjektet er finansiert av regjeringen i Norge, European Investment Bank og regjeringen i Liberia.

Mer informasjon:
Hans-Olov Rauman, Director, Eltel Power Transmission International
Tel: +46 8 58537692, hans-olov.rauman@eltelnetworks.se