Eltel har signert en ny langtidskontrakt med Storstockholms Lokaltrafik (SL)

SL, AB Storstockholms Lokaltrafikk, har valgt Eltel som sin vedlikeholdspartner på Lidingöbanan og Spårväg City, to av Stockholms sentrale trikkelinjer. Kontraktens startdato er i begynnelsen av 2016, og løper til slutten av 2021.

Den seks-års lange kontrakten med SL, som berører Eltels forretningsområde Rail & Road, består av både forebyggende og korrigerende vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter på spor, sporstiftelser, kjøreledning og signalanlegg. Eltels samarbeid med SL startet i 2005 med en vedlikeholdsavtale for telekommunikasjonssystemer. I 2010 fornyet SL kontrakten med Eltel fram til 2017. Dette året fullfører Eltel et toårig prosjekt om renoveringen av Lidingöbanan.

Johan Staaf, Contract Manager i SL kommentarer:
"Vi ser frem til et godt samarbeid med Eltel og forventer kvalitative leveranser i en avtale med høye krav til funksjonelle engasjementer og langsiktig utvikling".

Fredrik Häggström, direktør i Eltel Rail & Road kommentarer:

"SL er en viktig kunde for Eltels virksomhet i transportsektoren. På noen områder er vi forløpere som for eksempel i statistikk, oppfølging om SLA (Service Level Agreement) og forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk. Den nye avtalen er et viktig supplement til vår eksisterende televirksomhet med SL og et strategisk skritt for å etablere Eltel som vedlikeholdspartner i jernbanevirksomheten ".

Om SL AB
SL (Stockholms kollektivtransport) har det overordnede ansvaret for at alle som bor i, eller besøker Stockholm, har tilgang til et velutviklet, tilgjengelig og pålitelig kollektivtransport. Hver dag bruker nesten 800 000 personer kollektivtransporten, dvs. reiser med t-bane, busser og lokaltog. Det er Stockholms fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtransporten.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com