Eltel har signert kontrakt med Jernbaneverket

Eltel har signert kontrakt med Jernbaneverket for prosjektet: Fornyelse Fjernledning Ofotbanen. Arbeidet er bygging og renovering av kraftlinjer i Narvikområdet.

Denne entreprisen dreier seg om utskifting av stålmaster mellom Narvik og Bjørnfjell 16 kV (16 2/3 Hz) ca 35 km, samt bygging av en ny 22kV-linje(50 Hz) mellom Rombak og Bjørnfjell(ca 15 km). Linjen skal gå i felles mast mellom Rombak og Bjørnfjell. I tillegg er det behov for forsterkning av enkelte beskrevne fundamenter langs linjetrasè. Det skal etableres 12 avgreninger fra 22 KV(50 Hz) linjen inn mot jernbanespor, hvor det skal etableres 14 egne nettstasjoner.

”Eltel Transmission er svært fornøyd med å bli foretrukket leverandør på prosjektet som er vunnet i sterk konkurranse med norske og europeiske konkurrenter”, sier Jarle Sørås,  direktør for forretningsområdet Power Transmission.  ”Vi er nå på gang og bygger både organisasjon og ny forretning rundt markedet for linjebygging og transformatorstasjoner både innenfor regional – og sentralnettet.”

Vi ser framover – og Eltel skal i årene som kommer være en synlig og foretrukket leverandør for netteiere og øvrige aktører i energimarkedet. Det er store oppgaver som må utføres, bl.a forsterking og nybygging av linjer, samt behov for rehabilitering for nybygging av transformatorstasjoner i Norge. Markedet er estimert til minst 10-12 mrd pr år de neste ti årene.

Dette prosjektet for Jernbaneverket sin forsyningslinje til Ofotbanen styrker vår posisjon som aktør på markedet for stål- og og komposittmaster. Til sammen 145 gittermaster og ca 100 komposittmaster skal leveres og monteres, og linjene forsterkes slik at  kapasiteten  økes betydelig.

Mer informasjon:
Jarle Sørås, direktør, Power Transmission
Tel: 95191895, jarle.soras@eltelnetworks.com

I bildet fra venstre til høyre: Gorm Frimannslund, Jernbaneverket og Jarle
Sørås, Eltel.