Eltel har signert ny kontrakt for å bygge raskt internett i Estland

Eltel i Estland har vunnet nye kontrakter for å bygge raskt internett på landsbygda i Estland. Kontrakten er en fortsettelse av det EU-finansierte ELASA-prosjekter og Eltels vellykkede deltakelse i dem.

Eltel har vunnet og signert tre av ni tilbudte ELASA-prosjekter i Estland. Prosjektene er finansiert av EU og denne nye kontrakten dekker en strekning på 1300 km. Tidligere har totalt 2700 km blitt bygd ut, hvorav Eltel har deltatt i 1300 km. Dette nye og raskere internettet vil muliggjøre Internett-bruk med en overføringshastighet på 100 Mbit / s. De nye prosjektene vil være ferdig våren 2016.

Kalle Kuusik, direktør i Eltel Networks Estland kommentarer:
"Vi er svært glade for å nok en gang vinne en kontrakt i forbindelse med ELASA-prosjekter. Fiber-installasjoner er en av de sterkeste etterspørselsdrivere i Eltels segment Communication, og Eltel er svært godt posisjonert for å gjennomføre disse. De nye prosjektene som nå er signert vil fortsette vår viktige deltakelse i infrastrukturen for fiber i Estland ".

Om ELASA prosjekter
Den estiske organisasjonen for bredbåndsutvikling (ELASA) ble grunnlagt på initiativ fra departementet for økonomi og kommunikasjon og medlemmene i Estlands forening for informasjonsteknologi og telekommunikasjon, 11.August 2009. Formålet med stiftelsen er å lansere prosjektet EstWin og å gi alle boliger, bedrifter og myndigheter en mulighet til å koble til neste generasjons bredbåndsnett med en overføringshastighet opptil 100 Mbit / s innen år 2018. Innenfor rammen av EstWin-prosjektet vil mer enn 6000 km med fiberoptiske kabler bli installert.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kalle Kuusik, President Eltel Networks AS
Tel: +3725050472,  kalle.kuusik@eltelnetworks.com