Eltel har signert to nye kraftlinjekontrakter i Finland

Eltel og EPV Alueverkko Oy har signert to avtaler om bygging av kraftlinjer i Vest-Finland.

Lapua-Sänkiaho 110 kV-linje

EPV Alueverkko Oy har valgt Eltel som entreprenør for ombygging av Lapua-Sänkiaho 110 kV-linje. Nåværende linje har nådd slutten av sin livssyklus, og den nye vil bli bygget langs den eksisterende linjeruten. Samtidig vil overføringskapasiteten styrkes. Den nye linjen vil bli ca 38 km lang.

Konstruksjonsarbeidet starter umiddelbart, og den nye kraftlinjen vil bli ferdigstilt mai 2016.

Rajala-Santavuori 2 x 110 kV-linje

EPV Alueverkko og Eltel har også inngått en avtale om bygging av Rajala-Santavuori 2 x 110 kV-linje. Kraftlinjen vil koble den nye Santavuori-vindparken til nettet.

Prosjektarbeidet har allerede startet, og den nye linjen vil være ferdigstilt i september 2015.

For mer informasjon:
Tuomas Antikainen, Transmission Line Director, Eltel Power Transmission Finland
Tel: +358 40 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com