Eltel har vunnet to store kontrakter for Power Transmission i Polen til en totalverdi av 26 millioner euro

Eltel Networks ENERGETYKA SA, et polsk datterselskap av Eltel AB, har inngått en kontrakt med transmisjonsoperatøren PSE S.A i Polen om bygging av en kraftoverføringslinje. I tillegg har Eltel, for samme kunde, vunnet en kontrakt for oppgradering av en transformatorstasjon i Czerwonak. Totalverdien av kontraktene utgjør ca 46 millioner euro, hvorav Eltels andel er ca 26 millioner euro.

Kontrakten for kraftoverføringslinjen omfatter bygging av en dobbel 400kV-linje mellom Pasikurowice og Czarna-transformatorstasjoner. Den totale lengden av linjen er omtrent 60 km. I tillegg til byggingen av den nye linjen, omfatter kontrakten demontering av eksisterende luftledning og modernisering av optisk fiber mellom Pasikurowice og Czarna-transformatorstasjoner. Eltel leder konsortiet og har Elfeko Gdynia Co som sin partner. Totalverdien av denne kontrakten er 40 millioner euro, hvorav Eltels andel er ca 20 millioner euro. Prosjektet skal starte i første kvartal 2016 og ferdigstilles innen utgangen av andre kvartal 2021. Den nye linjen vil sikre strømforsyning til forbrukere i den sør-vestlige delen av Polen.

Den andre kontrakten er et prosjekt i Czerwonak for ombygging og oppgradering av en eksisterende 220 / 110kV-stasjon til et 400 kV-nivå. Kontraktsverdien er ca 6 millioner euro. Prosjektet er forventet å være ferdig mars 2017.

Axel Hjärne, CEO i Eltel kommenterer:
"Ved å vinne disse kontraktene styrker Eltel sin posisjon på det polske markedet for el-transmisjon, både når det gjelder luftledninger og transformatorstasjoner. Vi er glade for å bli med på utviklingen av kraftoverføringssystemet i Polen i samarbeid med PSE SA ".

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ingela Ulfves VP – IR and Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen SVP – Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika.

Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 9300 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2014. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.