Eltel har vunnet ytterligere en stor kontrakt for utbygging av automatiske strømmålere i Norge

Kraftselskapet Skagerak Nett AS har valgt Eltel som sin partner i deres prosjekt for utbygging av automatiske strømmålere. Utbyggingen består av 180.000 automatiske strømmålere, som skal installeres innen 2019.

Skagerak Nett har besluttet å bygge ut 180.000 automatiske strømmålere i samarbeid med Eltel. Tjenestene inkluderer utbygging av automatiske målere og kommunikasjonsutstyr, installasjoner for understasjoner, lager og logistikk, og kundekontakter. For Eltel er strømmålerprosjektet den andre kontrakten som har blitt offentliggjort i april. Eltel er markedsleder for utbygging av automatiske strømmålere i Nord-Europa, med installasjonskontrakter for over 4 millioner automatiske strømmålere.

Geir Kulås, konserndirektør i Skagerak Nett sier:
"Eltel har vist i lignende prosjekter andre steder at de har kompetanse og kapasitet til å installere en stor mengde strømmålere hver dag. Iht. Norske lovreguleringer er vi forpliktet til å fullføre systemet innen 1.1.2019 ".

Skagerak kunngjør at den totale verdien av Eltels utbygging og Ericssons systemleveranse er estimert til 365 millioner kroner.

Om Skagerak Energi
Skageraks virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette. Konsernet har en kraftproduksjon på 5200 GWh, over 185 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner årlig. Skagerak selger ikke kraft til sluttkunder, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft. Konsernet har ca. 780 ansatte.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB,
tel: +46 725 843 630 gunilla.wikman@eltelnetworks.se  

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB,
tel: +358 40 3114503 hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com  

På bildet fra venstre til høyre: Ronny Brudeseth, Eltel, Geir Kulås, Skagerak Nett AS og Aksel Aanensen, Ericsson AS.