Eltel kjøper opp et signalselskap i forretningsvirksomheten Jernbane & Vei i Norge

Eltel har inngått en avtale om å kjøpe selskapet VETE Signaltjenester AS i Norge. VETE er en anerkjent aktør i det norske jernbanemarkedet med en viktig markedsposisjon som tilbyr jernbane-signaltjenester.

Jernbaneavdelingen i Eltel ble etablert i 2012. Siden da har Eltel vært i stand til å styrke sin posisjon på det voksende markedet. For å møte den økende etterspørselen har Eltel besluttet å styrke sin kompetanse og ressurser i segmentet signal og sikkerhet. Oppkjøpet utfyller Eltels nåværende tilbud i Norge, og gir en klar synergi med den eksisterende Jernbanevirksomheten i Eltel.

VETE er ledende innenfor sitt segment i Norge med en omsetning på ca. 60 millioner kroner i 2014. Selskapet har 37 ansatte og har spesialisert kompetanse innen signal og sikkerhet på bane. Selskapet dekker hele Norge. Tjenestene de tilbyr er nye installasjoner, korrigerende og forebyggende vedlikehold, prosjektledelse, ingeniørtjenester og rådgivning innen jernbanesignal. VETE sine kunder er Jernbaneverket, Oslo Sporveier, leverandører av signalsystemer og byggefirmaer. I 2013 inngikk selskapet en langsiktig rammeavtale med en systemleverandør om å levere signaltjenester for det norske markedet. Norske myndigheter har annonsert høye investeringsplaner for de kommende årene, inkludert store investeringsbehov for signalanlegg og økt muligheter for å sette deler av vedlikehold ut til underleverandører.

Fredrik Häggström, Direktør i Eltel Rail & Road kommenterer:
"Oppkjøpet av VETE er et bra steg for Eltel og på linje med vår strategisk plan i det norske markedet. Våre kunder har utfordrende planer og markedet sliter med å møte de økte behovene til kompetanse og ressurser. Sammen med VETE kan vi styrke vår norske virksomhet og videreutvikle grenseoverskridende samarbeid mellom våre Eltel-enheter. Vi ønsker de ansatte i VETE velkommen til Eltel ".

Richard Bednar, CEO i VETE Signaltjenester kommentarer:
"VETE har vokst til en størrelse der vi vurderte at det å være en del av en større gruppe vil ytterligere styrke utviklingen av virksomheten og våre ansatte. Etter nøye vurderinger kom vi frem til konklusjonen at Eltel vil oppfylle forventningene, og vi er svært glade for å publisere denne kunngjøringen i dag. Jeg vil fortsette som administrerende direktør for VETE og være en del av ledergruppen i Eltels jernbanevirksomhet i Norge.

Kjøpesummen er justert med målene som ble presentert av Eltel i sitt prospekt i forbindelse med introduksjonen på Nasdaq Stockholm i februar 2015. Oppkjøpet forventes å gjennomføres i løpet av en uke.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB,
tel: +358 40 3114503 hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 9300 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2014. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.