Eltel notert på Nasdaq børsen i Stockholm

Eltels notering på Nasdaq børsen i Stockholm ble gjennomført 6. februar 2015. Med en tegningskurs på SEK 68 per aksje, vakte noteringen stor interesse, både blant institusjonelle og private investorer og ble overtegnet flere ganger.

Aksjonærene støttet Eltels strategi ytterligere i 2014 ved å anse en børsnotering av selskapets aksjer for å være det neste logiske steget for Eltel – en prosess som ble fullført i februar 2015.

Etter tegningsperioden ble tegningskursen satt til SEK 68, i den øvre delen av kursområdet på SEK 55–70, noe som ga en samlet markedsverdi for Eltel på mer enn SEK 4,2 milliarder. Emisjonen omfattet både salg av eksisterende aksjer og nytegninger. Den første dagen med aktiv aksjehandel ga en økning av aksjekursen på mer enn 7 %.

Etter børsnoteringen er eierskapet i Eltel blitt sterkt utvidet, i og med at ca. 67,5 % av selskapets aksjer ble overført til nye eiere i denne transaksjonen. Den vellykkede prosessen har gitt Eltel en viktig eierstruktur, som omfatter mer enn 100 anerkjente institusjonelle investorer – både i og utenfor Norden – og ca. 3500 private investorer.

Eltels hovedaksjonærer per 10. februar var; 3i og relaterte fond (20 %), Zeres capital (10,5 %), AP4 (8,5 %), BNP (7,5 %), Robur (5,5 %), Lannebo (5,2 %).

Eltels fjerde kvartalsrapport publiseres 20. februar 2015.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB tel:
+46 725 843 630 gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB tel: +358 40 3114503 hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com