Eltel og Hafslund har signert den største norske kontrakten for utbygging av nye automatiske strømmålere (AMS)

Eltel og Hafslund Nett kunngjorde i dag signeringen av den største norske kontrakten for installasjon av automatiske strømmålere. Kontrakten omfatter 630.000 målere for direkte avlesning som skal installeres innen 2019. Omtrent 150 Eltel ansatte vil jobbe med prosjektet.

Eltel og Hafslund Nett har signert en avtale om installasjon av 630.000 automatiske strømmålere i Hafslunds distribusjonsnett i Norge. Prosjektet er det desidert største av prosjekter for automatiske strømmålere i Norge og vil ta mer enn tre år å fullføre. Eltels leveranse inkluderer planlegging, utbygging, sluttkundekommunikasjon, logistikk og installasjoner. Partene er enige om å bruke Eltels Mobile Workforce Management-system for prosessen.

Axel Hjärne, CEO i Eltel kommenterer:
"Vi er svært glade for å kunngjøre signeringen av avtalen med Hafslund. Vi har arbeidet med å forberede dette prosjektet i ett år med våre anbudsteam fra Norge, Finland, Sverige og Danmark. Videre vil gjennomføringen av prosjektet være basert på omfattende samarbeid med installatør team i Norge og nabolandene. Vi ser frem til et godt samarbeid med Hafslund, som bidrar til store fordeler for deres kunder og optimalisering av hele infrastrukturen til fordel for alle involverte aktører. "

Kristin Lian, Senior Vice President for Hafslund Nett kommenterer:
"Eltel har tilbudt en gjennomarbeidet og effektiv løsning med gode kommersielle betingelser for installasjon av strømmålere i alle direktemålte anlegg. Eltel har lang erfaring fra lignende prosjekter, både i omfang og innhold. Eltel har vist en god forståelse av og tilnærming til, prosjektgjennom-føringen. Prosjektorganisasjonen består av mange erfarne ressurser, og de har presentert en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser. Eltel leverte også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Hafslund
Hafslund ASA er notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er Norge største nettoperatør, en ledende leverandør av strøm og en stor produsent av fornybar energi fra vannkraft og fjernvarme. Konsernet er den femte største strømleverandør i Norden og har produsert fornybar energi fra vannkraft i over 100 år. Hafslund utvikles både operasjonelt og strategisk i konsernets fire forretningsområder: Marked, Nettverk, Oppvarming og energiproduksjon.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett - innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Defence, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Selskapet har ca 8600 medarbeidere og i 2014 hadde Eltel en omsetning på 1,24 milliarder euro. Eltel sine aksjer er notert på Nasdaq børsen i Stockholm siden februar 2015.

I bildet fra venstre til høyre: Ronny Brudeseth, Eltel og Kristin Lian, Hafslund Nett.