Eltel vinner fornyet langtidskontrakt med Orange Polska S.A.

Eltel har vunnet et anbud for en tre-års fornyelse av en kontrakt med Orange Polska S.A. (tidligere Telekomunikacja Polska S.A - en nasjonal teleoperatør) som dekker 12 av 33 geografiske telekom-soner i Polen. Den nye kontrakten styrker det nære samarbeidet mellom Orange Polska og Eltel.

De forventede målene i den nye kontrakten er kvalitetsforbedringer for å sikre høy kundetilfredshet, økt effektivitet og kostnadsreduksjon gjennom synergier, og å ligge i forkant av skiftende og økende kundekrav. Kontrakten vil også gi Eltel bedre posisjon til å vinne fremtidige kontrakter for utbygging av fiberoptikk og vedlikeholdstjenester.

De nye avtalene trer i kraft høsten 2015. De nye servicekontraktene i Polen er basert på en geografisk modell der Eltels segment Communication vil levere installasjon av kobberkabler og reparasjonstjenester i avtalte områder.

Peter Uddfors, Direktør Eltel Fixed Communication, kommenterer:
"Vi er stolte over å nok en gang bli valgt som hovedpartner for Orange i Polen. Vårt fokus og spesialisering i forretningsområdet Fixed Communication gir gode muligheter til å styrke og forbedre sluttkundeopplevelsen. Vår dekning i Polen med over 1000 dyktige medarbeidere sikrer høy tilkoblingsmuligheter for både kobber og fiber-baserte løsninger."

Om Orange Polska S.A
Orange Polska er Polens ledende telekommunikasjonsleverandør, med virksomhet i alle deler av det polske telemarkedet. Ved utgangen av 2014 hadde Orange Polska over 23 millioner kunder i ulike tjenester (mobil, fast telefoni, bredbånd, TV). Selskapets omsetning nådde12,2 milliarder PLN i 2014. Orange Polska er en del av den franske Orange Group.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com