Eltels nyervervede Edi.Son vinner en kraftlinjekontrakt i Tyskland

Eltels nyervervede foretak Edi.Son har vunnet en 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son vil bygge 7 km av den nye linjen mellom Rommerskirchen og Sechtem. Den nye linjen vil erstatte den eksisterende og bidra til å øke kraftoverføringskapasiteten i nord-sør-retning, noe som er en viktig forutsetning for gjennomføringen av den tyske reformen Energiewende.

Kontrakten omfatter demontering av den eksisterende kraftledningen og bygging av den nye, som vil bli utstyrt med fire 380 kV-kretser, samt delvis med to 220 kV-respektive 110 kV-kretser i tillegg. Byggingen av linjen vil ta ca. 18 måneder, og er planlagt å starte i januar/ februar 2016.

Fredrik Menander, Direktør Eltel Power Transmission, kommenterer:
"Å vinne denne kontrakten er et tydelig bevis på Edi.Son’s posisjon i det tyske markedet. Dette er den første kontrakten på 380 kV som er vunnet siden Eltels oppkjøp av Edi.Son denne våren. Vi ser frem til å fortsette utviklingen av Edi.Son som en viktig del av vår el-transmisjonsvirksomhet i Tyskland ".

Om Amprion GmbH
Amprion GmbH driver et overføringssystem med spenningsnivåer på 380 og 220 kV. Hovedoppgaven for de ca.1100 ansatte er å overføre strøm til konkurransedyktige priser på en sikker og pålitelig måte, uavhengig av når. Med en strekning på rundt 11.000 km og ca.160 stasjoner mellom Niedersachsen og grensen til Sveits og Østerrike, er Amprion’s system for høyspenningsnettverk den største i Tyskland.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2013. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com