Solid 4. kvartal og totalt 2014 for Eltel

Rapport for 4. kvartal og året 2014. En vekst i omsetning på 8 prosent i 2014, 11 prosent med fast valutakurs, ble oppnådd ved organisk vekst.

Veksten var spesielt sterk for segmentet Power, grunnet investeringer i strømnettet i Norge og Polen og investering i elektrifisering i Afrika. Segmentet Transport & Defence gjorde det svært godt i alle de nordiske landene, understøttet av kapasitets- og regulatoriske investeringer for elektrifisering og signal. I segmentet Communication, var det stor vekst på fiberutbygging og mobil roll-out i Norge og Sverige, samt at fiberutbyggingen begynte å ta seg opp i Tyskland.

I fjerde kvartal var det en nedgang i omsetningsveksten sammenlignet med veksten for hele året, grunnet ferdigstillelse av større prosjekter i segmentet Power for det meste ble fullført i tredje kvartal.

Vekst i driftsresultat til 5 % i fjerde kvartal

Driftsresultatet økte kontinuerlig i fjerde kvartal, hovedsakelig grunnet et sterkt driftsresultat i segmentet Communication, som hadde en høy arbeidsmengde og effektivitetsforbedringer. Driftsresultatet for hele året utgjorde 4,9 prosent.

Viktige hendelser under og etter 2014

– I oktober 2014 signerte Eltels 50 % eide Joint venture, Eltel Sønnico en femårs rammeavtale med Telenor i Norge.

– I januar 2015 signerte Eltel en femårs rammeavtale med TeliaSonera, som dekker Norden og Baltikum. Denne nye kontrakten styrker det nære samarbeidet mellom TeliaSonera og Eltel, og er en fornyelse av de tjenestene som Eltel allerede tilbyr TeliaSonera, og en utvidelse av det geografiske området til å omfatte nye regioner i Sverige.

– 6. februar 2015 ble Eltel AB notert på Nasdaq børsen i Stockholm.

Axel Hjärne, administrerende direktør, kommenterer:

– 2014 har på mange måter vært et gjennombruddsår for Eltel. Vi kan rapportere en sterk organisk vekst for året totalt sett. Omsetningen vår forbedret seg jevnt og driftsresultatmarginen nådde 5 % i fjerde kvartal. En av Eltels styrker, kontantstrømgenerering, nådde et rekordnivå med en kontantstrøm på 89 millioner euro. Børsnoteringen har gjort det mulig for oss å oppnå en mer solid økonomisk posisjon, og gitt oss muligheten til og også vokse ved oppkjøp i fremtiden. I fremtiden vil vi først og fremst konsentrere oss om å levere i henhold til målene slik at vi kan vokse mens vi forbedrer marginene og fortsetter å sikre rask kontantstrømgenerering.

For mer informasjon, se den fullstendige rapporten for fjerde kvartal på Eltel Groups webside >>

Om Eltel AB

Eltel er en av Europas ledende leverandører innenfor tekniske tjenester for avgjørende infrastrukturnettverk – Infranett – innenfor segmentene Power, Communication samt Transport & Defence  – med operasjoner i hele Norden og Baltikum, i Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg tjenester, som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Eltel har en variert kontraktportefølje og en lojal og voksende kundebase med eiere av store nettverk. Antallet ansatte er ca. 8600, og i 2014 hadde Eltel en omsetning på 1,24 milliarder euro. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Gunilla Wikman, direktør for investorrelasjoner tlf. +46 72 584 3630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se