Eltels vei- og jernbanevirksomhet har signert en treårs vedlikeholdsavtale med danske Sund & Bælt

Eltel har inngått en avtale med Sund & Bælt Holding A/S om vedlikehold av jernbanesystemet på Storebæltsbroen og Öresundsbanen. Kontraktsperioden starter i april 2016 og løper for en periode på tre år med opsjon på forlengelse i ett år. Verdien av kontrakten er ca 10 millioner euro

Sund og Bælt har tildelt Eltel en ny rammeavtale om forebyggende vedlikehold og beredskap døgnet rundt av spor, signalsystem og elektrifisering av tunnel- og jernbanesystemet på Storebæltsbroen, samt strekningen mellom København-sentralstasjon og Öresundsbroen. Avtalen omfatter også oppgraderingstjenester av spor og elektrifiseringssystem.

Sund & Bælt Holding A/S er et dansk statseid selskap som drifter og vedlikeholder vei- og jernbaneforbindelse over Storebælt, Öresunds-motorveg og Öresunds-jernbanelinje via Amager. Sund & Bælt eier 50 % av Öresundsbro Konsortiet som eier og driver Öresundsbroen. Den resterende delen av selskapet er eid av det svenske selskapet SVEDAB AB.

Fredrik Häggström, Direktør Eltel Rail & Road kommenterer:
"Vi er svært fornøyd med å ha inngått denne avtalen med Sund & Bælt. Det viser at de danske infrastruktureierne har tillit til Eltel når det gjelder konkurransekraft og med fokus på kvalitet og sikkerhet. Denne kontrakten er en av hjørnesteinene i vår strategi om å etablere et sunt og bredere posisjon på det danske vei- og jernbanemarkedet. Eltel har som mål å oppnå en komplett tjenesteportefølje som spenner fra ulike typer prosjekter, til oppgraderinger og vedlikehold av infrastrukturen ".

For mer informasjon:
Ingela Ulfves VP, IR and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen SVP, Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 9300 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,242 milliarder euro i 2014. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.