Eltel har signert en fornyet avtale om fiberutbygging og vedlikehold for tre år med TDC Group i Danmark til en verdi av ca 50 millioner euro.

Eltel har, som partner i et joint venture med to andre selskaper, signert en fornyet treårs kontrakt om å bygge og vedlikeholde fibernett med TDC Group i Danmark. Verdien av Eltels andel av kontrakten er ca 50 millioner euro.

I oktober 2011 kunngjorde Eltel å ha inngått en outsourcingsavtale for årene 2012-2016 for å bygge, koble linjene og vedlikeholde TDCs fibernett. Avtalen ble undertegnet av et joint venture kalt Fiber & Anlæg I/S sammen med Munck Forsyningsledninger A/S og Petri & Haugsted I/S, der Eltel er hovedpartner.

Den fornyede og signerte avtalen, som vil vare mellom juli 2016- juni 2019, vil bestå av bygging, tilkobling og vedlikehold for TDCs virksomhet og privatkunder i Danmark. Eltels rolle er planlegging, prosjektledelse, logistikk, dokumentasjon og rapportering.

Optisk fibernett er en av hovedtrendene innen fastnett for å øke nettverksbredden ved å erstatte tradisjonelle kobberbaserte nettverk med neste generasjons kommunikasjonsnettverk. Det er anslått at 30 millioner husstander i EU og Norge vil bli koblet til internett via fiberforbindelser innen 2019. Eltel er den ledende leverandøren av fiberutbygging i Norden, og har ambisjoner om å ytterligere vokse i alle sine eksisterende markeder. Kontrakten med TDC Group i Danmark er et bevis på dette vellykkede konseptet.

Peter Uddfors, Direktør - Eltel Fixed Communication kommenterer:
"Eltels spesialiserte organisasjon for fiberutbygging og vår kompetanse innen fiberutrulling har vist svært positive resultater i form av kundetilfredshet, effektivitet, kvalitet og lønnsomhet. Den nye avtalen vi har fått, viser at vi sammen med våre partnere har lykkes med tidligere outsourcingsavtale og levert resultater i henhold til TDCs forventninger. Vi er veldig glade for dette samarbeidet og at forholdet nå har blitt bekreftet med en ny langsiktig avtale ".

Carsten Bryder, CTO - TDC Group kommenterer:
"TDC Group er fornøyd med forlengelsen av samarbeidet med Eltel gjennom kontrakten med Fiber & Anlæg I/S. Målet er å øke kundetilfredsheten ytterligere i fiberprosessen i løpet av de neste tre årene. Forbedret CSAT (Customer SATisfaction) er et sentralt nøkkeltall for TDC i vår nylig lanserte strategi for 2018, og vi er overbevist om at denne forlengelsen vil bidra til å nå våre høye ambisjoner ".

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ingela Ulfves VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com