Eltel har vunnet to store kontrakter for Power Transmission i Polen til en totalverdi av 25 millioner euro

Eltel har signert to kontrakter med den polske kraftsnettoperatøren PSE S.A. for rekonstruering av to høyspentstasjoner i regionene Jasiniec og Joachimow. Kontraktene har en samlet verdi på om lag 25 millioner euro.

Kontrakten i Jasiniec er en totalentreprise som omfatter rekonstruering av en eksisterende 220/110 kV-stasjon, inkludert et nytt 400 kV- koblingsanlegg. Tjenestene inkluderer design, bygging og konstruksjon, montering og idriftsetting av utstyr samt tilhørende kontrollsystemer i stasjonen. Prosjektet i Joachimow er også en totalentreprise som inkluderer alt fra konstruksjon til ferdigstillelse og overlevering til kunden. Begge prosjektene starter i løpet av 2016. Prosjektet i Jasiniec skal være ferdig innen utgangen av 2019, og prosjektet i Joachimow avsluttes i begynnelsen av 2019.

Prosjektene som er tildelt Eltel er en del av et større investeringsprogram som PSE gjennomfører og som omfatter bygging av 1.770 km med nye 400 kV og 220 kV- kraftlinjer, samt 200 km og 1220 km oppgraderinger av 400 kV respektive 220 kV eksisterende kraftlinjer. Investeringsprogrammet vil bidra til å styrke og utvide det nasjonale polske kraftnettet i form av energioverføring og tilkobling av nye genereringskilder. Eltel annonserte i november i fjor et prosjekt for PSE som inkluderte en overføringslinje og oppgradering av en eksisterende transformatorstasjon. Totalverdien på disse kontraktene var på om lag 26 millioner euro. Prosjektene er en del av det overnevnte investeringsprogrammet til PSE.

Fredrik Menander, Direktør – Power Transmission i Eltel AB kommenterer:

"De siste kraftoverføringskontraktene samt de tidligere annonserte prosjektene fra PSE, er et bevis på Eltels konkurranseevne i det polske markedet.  Eltel kan tilby en komplett tjenestepakke med alt fra omfattende design til en vellykket oppstart, som er basert på vår lange erfaring og plattformen vi har av spesialiserte kraftoverføringsressurser og kunnskap i Polen. De nye kontraktene utfyller vår totale ordrereserve på en god måte, og bidrar til en stabil utvikling av virksomheten fremover»

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ingela Ulfves VP - Investor Relations and Communications  
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen SVP - Group Communications  
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com