Eltel Sønnico AS og Eltel Networks AS ferdigstilte den planlagte fusjonen 1. mars

Som annonsert i oktober 2015 har Eltel Networks AS kjøpt ut alle aksjene i joint venture-selskapet Eltel Sønnico AS fra sin partner Umoe. Eltel Networks AS og Eltel Sønnico AS fusjonerte i dag, den 1. mars 2016. Virksomheten vil fortsette under selskapsnavnet Eltel Networks AS og være et heleid datterselskap av Eltel Group

Drivkraften bak oppkjøpet av Eltel Sønnico er den raske utviklingen i infrastrukturnettverket i Europa. Eltel-konsernets forretningside er en bred kompetanse og tilstedeværelse innen Infranett – et samlebegrep for alle nettverkstyper innen infrastruktur. Den nå heleide telekomvirksomheten i Norge blir kombinert med Eltels satsing på nettverk for kraftdistribusjon og jernbane. Den totale kompetansebasen blir nå bredere og større, noe som  gir flere muligheter for de ansatte, optimaliserte støttefunksjoner og posisjonerer selskapet som en enda sterkere og mer komplett leverandør av Infranett-tjenester.

Eltel har en markedsledende posisjon i Norge. I slutten av 2014 vant selskapet gjennom Eltel Sønnico AS en stor femårs rammeavtale med Telenor om vedlikehold og utbygging av Telenors fast- og mobilnett. Eltel Networks AS har på kort tid blitt en stor implementeringspartner innen jernbaneprosjekter i Norge, og er markedsleder innen installasjon av smarte måleravlesere gjennom avtaler med flere av de største nettselskapene. Over de neste par årene skal Eltel Networks installere 1,1 millioner smarte målere i Norge. Utover det gjennomfører Eltel Networks prosjekter for el-transmisjon både for kraft- og jernbaneoperatører i Norge.

Styringen av selskapet har nå blitt tilpasset Eltels selskapsstruktur med spesialiserte forretningsområder og implementering av Eltels forretningsmodell: Eltel Way.

Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Eltel Norge, kommenterer:

«At fusjonen nå er gjennomført er et viktig steg for selskapet og på linje med vår strategiske plan i det norske markedet. Det er store og utfordrende endringer i markedet. Våre kunder krever mer av oss enn tidligere, og prosjektene vi går inn i er større og mere komplekse. Samtidig opplever vi en økende grad av internasjonalisering, både på kunde, leverandør og konkurransesiden. I dag markerer vi en ny milepæl på veien mot vår ambisjon om å være den ledende aktøren innen tekniske tjenester til Infranett. Sammen står vi nå bedre rustet til å møte kundenes behov og vinne nye kontrakter i det norske markedet.»

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ingela Ulfves VP - Investor Relations and Communications  
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen SVP - Group Communications  
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com