Eltels forretningsområde Power Transmission har vunnet en kontrakt med Statnett til en verdi av ca. 50 millioner euro

Eltel har vunnet en ny kontrakt for utbygging av en 420 kV- transmisjonslinje for Statnett i Finnmark, Norge. Dette er den andre store kontrakten som Eltel vinner i Norge i år, og det bekrefter Eltels ambisjon om å være den ledende utbygger av transmisjonssystemer i Norden

Kontrakten inkluderer blant annet montering av prefabrikkerte fundamenter, montering av master, og levering av materiell for å bygge en 90 km lang 420 kV-transmisjonslinje mellom Reisadalen og Skillmoen. Gjennomføring av prosjektet krever omfattende vinterarbeid, noe som gjør prosjektet velegnet for Eltel gitt Eltels omfattende erfaring med å arbeide under nordiske vinterforhold. Kontraktsverdien er på ca. 50 millioner euro, og arbeidet vil bli utført i perioden 2016-2020.

Byggingen av kraftlinjen fra Reisadalen til Skillemoen er knyttet til det strategiske programmet som har som formål å sikre strømforsyningen i Finnmark. Denne linjen en del av den nye Balsfjord-Skaidi-forbindelsen. Linjen vil bidra til verdiskapning i regionen og til utvikling av nye fornybare energiprosjekter.

Fredrik Menander - President - Power Transmission, Eltel AB kommenterer:
"Statnetts beslutning om å velge Eltel som hovedleverandør for dette prosjektet er en stor suksess for oss, og vi er svært glade for å ytterligere utvide vår tilstedeværelse i det nordiske markedet for transmisjonsnett. Kontrakten viser Statnetts tillit til Eltels evner til å utføre store og komplekse prosjekter på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. Vi ser frem til et godt samarbeid og effektiv prosjektgjennomføring sammen med Statnett".

For mer informasjon:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hans Normann
District Manager Transmission Norway
Tel: +47 992 13 033, hans.normann@eltelnetworks.com  

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 9600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,255 milliarder euro i 2015. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015..