Eltels forretningsområde Power Transmission vinner fem nye kontrakter i Finland til en totalverdi av ca 18 millioner euro

Eltel har nylig signert fem nye kontrakter for transformatorstasjoner og kraftlinjer i Finland med kundene Fingrid, Caruna og Elenia. Totalverdien av kontraktene utgjør ca 18 millioner euro. Prosjektene vil bli gjennomført i løpet av perioden 2016 - 2018. Disse kontraktene tydeliggjør Eltels ledende posisjon i det finske markedet for kraftoverføring.

Kontraktene inkluderer følgende prosjekter:

  • Fingrid: Utvidelse av en 220/110 kV-transformatorstasjon i Seitenoikea. Prosjektet skal være ferdig innen oktober 2017.
  • Caruna: Utbygging av en ny 110/20 kV-transformatorstasjon i Gunnamäs, renovering og modernisering av 110/20 kV-transformatorstasjon i Vikom, samt transformatorstasjonene i Hanko, Lappohja og Lindsby. Og i tillegg utbygging av kraftlinjene mellom Karjaa - Åminnefors og Karjaa – Lappohja. Prosjektene er planlagt ferdigstilt i slutten av 2018.
  • Elenia: Rekonstruksjon av en 110 kV-kraftledning mellom Nivala - Hitura med en ny 2x110 kV -linje som skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2017.

Fredrik Owman – Direktør Eltel Power Transmission Norden kommenterer:

"Disse kontraktene bekrefter vår sterke markedsposisjon for transformatorstasjoner i Norden. Eltel har lenge vært en av markedslederne for transformatorstasjoner i Polen, og siden 2014 har vi også vært posisjonert i Finland. Vi har siden vist at Eltel er en profesjonell og pålitelig partner til å gjennomføre transformatorprosjekter i Finland, og samtidig levere andre transformatorprosjekter både i Finland, Sverige, Norge og Tyskland. Vi er veldig glade for å ha blitt valgt som partner av Caruna og Elenia sin sine kraftledningsprosjekter. Disse kontraktene illustrerer de kontinuerlige investeringer som blir gjort i nettet for å sikre trygg transport av elektrisitet".

For mer informasjon:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications   
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability   
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com