Eltel har levert kraftlinjer til Tellenes - Norges største vindpark

Eltel vant i fjor en 132 kV og 33 kV kraftledningskontrakt med Tellenes Vindpark AS, eid av Zephyr, som arbeider med å utvikle vindkraftprosjekter i Norge. Kontrakten går ut på å installere og montere kraftledninger til Norges største vindpark, Tellenes. Prosjektet er nå ferdigstilt og september 2017 åpnet vindparken i Rogaland.

Eltel har levert kraftlinjer til Tellenes, som en viktig del av prosjektet som forbinder vindmølleparken med det eksisterende nettet. Omfanget av leveransen var 5 km 132 kV, 3 km 33 kV og 300m 300kV kraftledning, der over 8 km av linjene ble bygd på tremaster. Kontrakten ble signert i juni 2016 og prosjektet ble ferdigstilt i mai 2017. Endelig overtakelse var august 2017.

Michal Rydzewski, prosjektleder Eltel Power Transmission, kommenterer:
“Gjennom dette prosjektet har Eltel bevist at vi har rett kunnskap og erfaring til å levere i rollen som underentreprenør. Til tross for noe forsinkelse, hovedsakelig på grunn av vær og vind, er vi nå godt i mål med leveransen. Dette har også vært en flott mulighet til å få jobbet i et internasjonalt prosjektmiljø, der vi har hatt en kombinasjon av norske kunder, amerikansk eier og mange andre internasjonale entreprenører på stedet.

Tellenes er svært fornøyd med Eltels leveranse og ønsker å ha oss med i fremtidige anbud – dette setter vi stor pris på, og er et sterkt bevis på vår kompetanse på feltet.»

For mer informasjon:
Michal Rydzewski
Project Manager
Michal.Rydzewski@eltelnetworks.com