Eltels forretningsvirksomhet Fixed Communication gjør fremskritt i fiberutbyggingen i Norge

Eltel har fokus på det økende behovet etter optisk fiber i Europa. Eltel tilbyr en enhetlig prosess for fiberutrullingen basert på 10 års erfaring med utbygging for de ledende teleoperatørene i Nord-Europa. Allerede i dag utgjør fiber en viktig del av selskapets virksomhet innen telekom fastnett, samtidig som over 70 prosent av europeiske husholdninger fortsatt mangler fiberforbindelse. Norge spiller en viktig rolle i denne utviklingen.

Etterspørselen etter raskt bredbånd

Behovet for og bruken av optisk fiber er stort i hele Europa. Under årene 2016 - 2019 forventes ytterligere ca 30 millioner husstander i EU og Norge å bli tilkoblet internett via fiber. Tekniske rapporter viser at fiber er den overlegne mest effektive måten for nedlastning og opplastning av store mengder data. Fiberforbindelser er nødvendig for å støtte 5G-teknologien og den nye generasjonen av digitale tjenester.

Eltels løsning - gjør det enkelt for kunden

Det styrende prinsippet i Eltel er å gjøre det enkelt for kunden, som ikke skal behøve å bekymre seg for utbyggingen. Eltel har utviklet en beste praksis for implementeringer av Infranet løsninger. I tillegg til fiberutrullingen har Eltel stor suksess med utrullingen av smarte målere. Konseptet er basert på en helhetlig prosess fra planlegging og design, til distribusjon og endelig gjennomføring av tjenesten.

For effektiv prosesstøtte bruker Eltel de nyeste IT-verktøy i alle prosessfaser, inkludert personalplanlegging. Modellen kalles Eltel Fibre Force. Eltel har blitt medlem av bransjeorganisasjonen FTTH Council Europe som første representant for Infranet-sektoren.

Fiberutbyggingen forventes å fortsette i flere år i Norge

Utrullingen av fibernett har vært i kraftig vekst de siste årene. Den kraftige økningen i streaming av musikk og film er med å drive utviklingen. I løpet av andre halvdel av 2016, økte antall fiber-abonnenter med over 100 000 i Norge. Fremdeles mangler mer enn halvparten av befolkningen tilgang til bredbånd via fiber, og det er ventet å ta minst fem år før regjeringens mål er oppnådd. Det forventes at dette fører til en kraftig investeringsøkning i det norske telemarkedet i hele 2017 og 2018.

Telenor investerer årlig over fire milliarder kroner (mer enn 400 millioner euro) i infrastruktur og tjenester i Norge, og Eltels er Telenors største samarbeidspartner for utrulling av fiber i Norge. Telenor Norge er inne i et langsiktig arbeid med modernisering og forenkling av tjenester og prosesser for alle teknologiområder, og ønsker innovative partnere som representerer en best praksis innenfor sin bransje i Norge og internasjonalt. Telenor inngikk høsten 2014 en 5-årig avtale med Eltel for å håndtere et avtalt volum av oppdrag innenfor leveranse, utbygging og drift for gitte geografiske områder, og Eltel jobber nå sammen med Telenor for å redusere kostnader og ledetider for fiberproduksjonen.

Eltels Fibre Force- enhet sikrer en mer effektiv gjennomføring

Eltel Norge har etablert et eget forretningsområde for fibernett – Fiber Force - for å effektivt bygge fibernett for operatører og tjenesteleverandører. Forretningsområdet kan levere hele verdikjeden i utbyggingsfasen og den etterfølgende driftsfasen: planlegging, gjennomføring, drift og vedlikehold. I 2016 leverte Fiber Force Norge i størrelsesorden 40 000 tekniske installasjoner til sine kunder.

Gjennom å få ansvar for større utbyggingsområder, og gjennom å få overført større, bundlet ordremasse til prosjektering og gjennomføring, kan Eltel gjennom sin Fiber Force enhet og ressurspool sikre mer effektiv bruk av ressurser og flytte produksjonsressurser der det er behov. Dette gjelder både for graveressurser, ressurser til telemontasje og ressurser til sluttkundeleveranser. Eltel har som mål for 2017 å fortsette med dagens høye nivå av installasjoner for Telenor gjennom denne proaktive byggemetoden.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

ABU Manager Fixed Communication Norge
Thor-Egel Bråthen Thor.Egel.Brathen@eltelnetworks.no