Eltels installasjon av smarte målere i Norge er godt i gang- i Danmark har utrullingen startet opp

Eltels utrulling av smarte målere i Norge, sammen med Hafslund Nett, har passert en viktig milepæl og installerer nå over 1000 målere per dag. Eltel og Hafslund signerte i april 2015 en kontrakt for installasjon av 630.000 smarte målere for direkte avlesning, som skal fullføres innen 2019. Utrullingsprosjektet av smarte målere med Kamstrup A/S i Danmark for Radius (tidligere DONG Energy Distribution) har startet og er nå i pilotfasen. Eltels totale referanse inneholder installasjon av mer enn fem millioner smarte målere.

Allerede i 2006 startet Eltel sin virksomhet for smarte målere i Finland og Sverige, og under disse ti årene har selskapet installert 3,5 millioner smarte målere i Finland, Sverige og Danmark. Etter den undertegnede kontrakten med Hafslund i 2015, vant Eltel samme år også to andre kontrakter i Norge, med Skagerak Nett og Soria konsortium. Norge er nå det siste nordiske landet til å rulle ut moderne smarte målesystemer, og i henhold til regler, skal disse være ferdig innen 2019.

I november 2015 kunngjorde Eltel at sammen med Kamstrup A/S, vant kontrakten for utbygging og implementering for Radius i Danmark. Radius-prosjektet er det største utrullingsprosjektet av smarte målere i Danmark, og vil for Eltel inkludere utbytting av 500.000 smarte målere. I dag har Eltel en total ordre på cirka 1,6 millioner målere som skal være ferdig installert i løpet av 2019, noe som betyr en utrullingsreferanse på tilsammen over fem millioner smarte målere. Under våren 2016, tok Eltel et steg inn på det tyske målermarkedet gjennom to oppkjøp.

Opptrappingen av Hafslund-prosjektet i Norge – Pilotfasen med Kamstrup i Danmark

Eltels ansvar i Hafslund-prosjektet omfatter prosjektledelse, planlegging av utbyggingen, kommunikasjon til sluttkunden, logistikk og installasjoner. I Hafslund-prosjektet ble planleggingen gjennomført høsten 2015, pilotfasen fant sted mellom våren og sommeren 2016, og ble etterfulgt av en to måneders opptrapping høsten 2016.

Pilotfasen i Kamstrup-prosjektet startet i desember og er planlagt å være ferdig i februar 2017. Planen er å starte masseutrullingen i løpet av sommer 2017 og ferdigstille prosjektet i slutten av 2019.

Juha Luusua - President Eltel Power Distribution kommenterer:

"Smarte målere er et av Eltels mest spennende vekstområder hvor vi har ti års erfaring og en klar markedsledende posisjon i Norden. Erfarenheten av prosjektoppstarten med Hafslund har vært veldig bra, vårt team er veldig motivert, utrullingen pågår i henhold til planen og responsen fra sluttkunden har vært positiv. Utrullingen har passert en viktig milepæl og vi installerer nå over 1000 målere daglig. Modellen har blitt testet med stor suksess i Finland og Sverige, og viser nå gode resultater i Norge. Foreløpig har vi mer enn 100 teknikere involvert i installasjonen for Hafslund.»

I Danmark har Eltel installert over 800.000 smarte målere i årene 2007-2012. Kamstrup-prosjektet for Radius er et viktig bevis på våre effektive løsninger og konkurranseevne. Vi har nylig fått en annen utrullingskontrakt for 50.000 smarte målere for elektrisitet, varme og vann. Vår etablering i Tyskland har tilført ytterligere referanser innen gass og vann til Eltels tjenesteportefølje av smarte målere. Eltel vil delta i messen e-world i Essen, 7-9 februar - den største messen av sitt slag i Tyskland".

For mer informasjon:
Director Power Distribution
Mika Itkonen
Mika.Itkonen@eltelnetworks.com