Pressemelding: Eltel selger sin jernbanevirksomhet i Norge

Eltel har i dag inngått avtale om salg av sin norske jernbanevirksomhet til Æra AS, et heleiet datterselskap av Jotunfjell Partners AS.

Eltels jernbanevirksomhet i Norge omsatte for EUR 13,1 millioner i 2017, med en EBITA på EUR
– 4,7 millioner. Transaksjonsprisen oppgis til EUR 1. Forventet kontantstrømeffekt er EUR -0,7 millioner og forventes å inntreffe i løpet av tredje kvartal 2018 i forbindelse med fullføring av transaksjonen.

Salget innebærer at samtlige ikke-kjernevirksomheter, med unntak av sluttføring av visse jernbanekontrakter og utestående garantiavtaler i den svenske jernbanevirksomheten, er solgt ut. Dette er i samsvar med den strategiske retningen Eltel har satt og som ble offentliggjort våren 2017. 

For mer informasjon:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 595 47 49,
petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter
Kommunikasjonssjef
Tel: +46 72 595 46 92,
elin.otter@eltelnetworks.se

 

Om Eltel

Eltel er en ledende nordeuropeisk leverandør av tekniske tjenester innen kritiske infrastrukturnettverk – Infranett – innen segmentene Power, Communication og Other. Selskapet har virksomhet i Norden, Polen og Tyskland. Eltel tilbyr et bredt og integrert tilbud av tjenester som spenner fra drift og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Eltel har en diversifisert kontraktsportefølje og en voksende kundebase av store netteiere. I 2017 hadde Eltel en omsetning på 1,3 milliarder euro. Antall ansatte er ca 7 600. Eltel AB ble notert på Nasdaq Stockholm i 2015.