Pressemelding: Casimir Lindholm utnevnt til ny CEO i Eltel

Eltels styre har utnevnt Casimir Lindholm til ny President og CEO for Eltel AB (Eltel) fra og med 1. september 2018. Casimir Lindholm var inntil nylig President og CEO for Lemminkäinen Oyj og før det Executive Vice President for Lemminkäinens forretningsområde Building Construction i Finland. Han har også fungert som leder for forretningsområdet Fixed Telecom i Eltel-konsernet og Managing Director i Eltel Sverige. Casimir har en M.Sc. (Econ.) og en M.B.A. Han er styremedlem i Uponor Oyj og Hartwall Capital Oy Ab. Han blir etterfølgeren til Håkan Kirstein som fortsetter i stillingen som President og CEO inntil Casimir Lindholm starter.

 “Vi er svært glade for at Casimir godtok tilbudet vårt om å bli den nye CEO i Eltel. Han har lang erfaring med service- og prosjektbaserte organisasjoner, og han har vist sterke lederskapsevner i situasjoner der han har snudd rundt på driften og oppnådd gode resultater. Det er også positivt at han er kjent med Eltels kundebase, noe som vil gjøre at han raskt er i gang i den nye stillingen i Eltel,” sier Ulf Mattsson, styreformann i Eltel.

“Eltel er en sterk organisasjon som har gått gjennom en tøff tilpasningsrunde, men som nå er klar for den neste utviklingsmessige fasen. Jeg ser frem til å ta over ansvaret og hjelpe Eltel og kundene våre med å oppnå deres fulle potensial sammen med kollegaene mine,” legger Casimir Lindholm til.

Etter å ha fungert som styremedlem i en kort periode ble Håkan Kirstein President og CEO høsten 2016 da konsernet sto overfor økonomiske og driftsmessige utfordringer.

“Håkan har gjennomført en positiv og grunnleggende endringsprosess løpet av en utfordrende periode for Eltel. Samtidig med denne store strukturelle forvandlingen ansatte Håkan en sterk og kompetent ledelse, og implementerte en lands- og markedssentert organisasjonsstruktur med mål om å muliggjøre en mer operasjonell rolle for CEO. Med dette som bakgrunn har styret i dialog med Håkan kommet til at tiden er inne for å ansette en ny CEO. Jeg ønsker å bruke denne muligheten til å takke Håkan for innsatsen hans under en turbulent periode,” fortsetter Mattsson.

 “Dette har vært to spennende år der vi har foretatt nødvendige endringer for å skape en stabil virksomhet,” sier Håkan Kirstein.

“Tiden er nå inne for å overlate roret til Casimir som kan ta selskapet videre inn i den neste fasen,” avslutter Mattsson.

 

For mer informasjon, kontakt:
Ulf Mattsson, styreformann
ulf.mattsson@eltelnetworks.se

Håkan Kirstein, administrerende direktør
hakan.kirstein@eltelnetworks.se

 

Det er obligatorisk for Eltel AB å publisere denne informasjonen i henhold til EU Market Abuse Regulation. Denne informasjonen ble innsendt for offentliggjøring ved hjelp av den ovenfor nevnte kontakt 16. april 2018 kl. 08.00 CET.

 

Om Eltel

Eltel er en ledende Nord-Europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk – infranett – i segmentene Power, Communication og Other, med drift i alle de nordiske landene, Polen og Tyskland. Eltel leverer et bredt og integrert utvalg av tjenester innenfor alt fra vedlikehold og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Eltel har en allsidig kontraktsportefølje og en økende kundebase med store nettverkseiere. I 2017 utgjorde Eltels nettosalg EUR 1,3 milliarder. Det nåværende antallet ansatte er omtrent 8000. Eltel AB har vært notert på Nasdaq Stockholm siden 2015.