Pressemelding - Eltel styrker fokus på det nordiske markedet

Selskapet evaluerer nå strategiske alternativer for Eltel i Polen og Tyskland. I tråd med Eltels strategi, Operational Excellence, er en strategisk evaluering av driften utenfor Norden igangsatt. Dette åpner opp for en potensiell mulighet for salg.

Mulig salg av selskapene i Polen og Tyskland vil bety at Eltel tar et skritt videre for å levere i henhold til strategi, og at det settes et tydeligere fokus på utviklingen i de nordiske markedene. Dette er markeder hvor Eltel er markedsleder, har et høyt ekspertisenivå og hvor forretningsmodellen hovedsakelig er rettet mot utbygging, drift og vedlikehold.

-Kombinert med forbedringer i drift og effektivitet som gjennomføres nå, vil et nordisk fokus være risikoreduserende. I tillegg vil færre kapitalintensive investeringer gjøre det mulig for oss å fortsette å utvikle, vokse og investere i selskapet for å sikre langsiktig, bærekraftig verdiskapning for selskapet og dets eiere. Konsernets langsiktige mål er en EBITA-margin på 5 prosent, en stabil kontantstrøm og en sunn balanse, sier Casimir Lindholm, President og CEO i Eltel Group.

I Polen og Tyskland opererer Eltel innen segmentene Kraft og Telekommunikasjon. I 2018 hadde disse to landene til sammen rundt 1800 ansatte og en omsetning på ca 175 mill. euro. Dette utgjør rundt 15 prosent av konsernet totalt.

En slik strategisk evaluering er nå initiert, og et potensielt salg av selskapene i Polen og Tyskland kan virkeliggjøres i løpet av 2019 og 2020.

 

For mer informasjon, kontakt:

Petter Traaholt, CFO, tlf. + 46 72 595 4749, mail petter.traaholt@eltelnetworks.se

Eltel AB offentliggjør nevnte informasjon ifølge EU’s Market Abuse Regulation.
Informasjonen er tilrettelagt for publisering av Eltel AB, den 3. april 2019, kl. 21:00.

 

 

Om Eltel 

Eltel Group er en ledende nordeuropeisk leverandør av tekniske tjenester innen kritiske infrastrukturnettverk – infranett – innen segmentene Power, Communications og Other. Selskapet har virksomhet i Norden, Polen og Tyskland. Eltel tilbyr et bredt og integrert tilbud av tjenester som spenner fra drift og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Eltel har en diversifisert kontraktsportefølje og en voksende kundebase av store netteiere. I 2018 hadde Eltel en omsetning på 1,2 milliarder euro. Antall ansatte er ca 7 400. Eltel AB ble notert på Nasdaq-børsen i Stockholm i 2015.