Pressemelding - Eltel Networks signerer tre års entreprenøravtale med Telenor

Eltel Networks har inngått en omfattende og langsiktig rammeavtale med Telenor Norge for årene 2021-2023. Avtalen består av entreprenørtjenester innenfor drift, leveranse og utbygging, og vil ha en total verdi på mellom 2-3 milliarder norske kroner i 3 års perioden.

Avtalen innebærer at Eltel forblir en landsdekkende telekom-leverandør i Norge.

Det siste året har Norge og verden virkelig sett viktigheten av en effektiv og tilgjengelig digital infrastruktur. Norge har bestått testen koronasitasjonen har medført, og det skyldes at det over år har blitt bygget og driftet en svært god infrastruktur. De neste årene vil utbyggingen fortsette, og teleoperatører i Norge, der Telenor er markedsleder, vil gjennom sine samarbeidspartnere og valgte entreprenører satse på en kombinasjon av både fiber og mobil 5G.   

- Telenors samfunnsforpliktelse som leverandør av nasjonal infrastruktur gjør det nødvendig å kunne levere, bygge og drifte over hele landet. Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Eltel uttrykker tilfredshet med å ha signert en ny langsiktig rammeavtale med Telenor.

- Denne avtalen er en fantastisk fortsettelse på vårt samarbeid, sier Thor-Egel Bråthen, CEO i Eltel Networks. Vi er svært fornøyde med å være i stand til å møte kravene til Telenor. Lengden på kontrakten og kapasiteten i Eltel vil danne et meget viktig grunnlag for fremtidig utvikling med Telenor innenfor alle fagområder, fortsetter Bråthen. 

Eltel blir en hovedleverandør og markedsleder av kommunikasjonstjenester i Norge, som dekker tjenester innenfor fiber og mobil utbygging, leveranse og drift.