Eltel signerer avtale med Telenor for utrulling av 5G

Eltel Networks AS fortsetter samarbeidet med Telenor Norge AS om modernisering av telenettet, og har for 2022 inngått en avtale om oppgradering av Telenors telenett til 5G teknologi i områdene Viken, Agder, Vestfold & Telemark samt Møre og Romsdal. Avtalen har en verdi i størrelsesorden 12-16 MEUR. Eltel befester med dette sin posisjon og rolle i  digitaliseringen av Norge.

Telenor og Eltel inngikk i 2020 en omfattende og langsiktig avtale for entreprenørtjenester innenfor drift, leveranse og utbygging for årene 2021-2023 med opsjon om forlengelse og innebærer at Eltel forblir en landsdekkende telecomleverandør i Norge. I tillegg inngikk selskapene en avtale for 5G utbygging i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bodø og Ålesund i 2021.

-Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor Norge. Eltel har vært en god samarbeidspartner for Telenor over mange år, og vi er fornøyde med at vi kan videreutvikle det samarbeidet gjennom den viktige 5G utbyggingen, fortsetter hun.

Eltel uttrykker tilfredshet med å ha signert en ny og spennende avtale med Telenor og bidra til Telenors mål om å levere 5G-nett til hele landet i 2024.    

-Eltels mål er å være hovedleverandør for operatørene og netteiere for utbygging av kritisk infrastruktur og kommunikasjonstjenester i Norge, og er svært glade for at vi blir en av Telenors viktigste partnere innenfor 5G også i 2022, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel.

 

For videre informasjon:

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør, Eltel Networks
Tlf. +47 908 60 215, e-mail: Thor.Egel.Brathen@eltelnetworks.no

 

Om Eltel

Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjonsnett og el-nettverk. Selskapet leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Tjenestene inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk. Eltel har cirka 950 ansatte fordelt på 25 kontorer i Norge. Den norske delen av virksomheten omsatte for cirka to milliarder kroner i 2020. Eltelkonsernet er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. I 2020 hadde konsernet cirka 5 200 ansatte og omsatte for 938 millioner euro.

Eltelnetworks.no