Eltel forplikter sitt langsiktige miljøansvar gjennom Science Based Targets initiative (SBTi)

Eltel tar sitt miljøansvar på alvor og har nå besluttet å ta et viktig og riktig steg i retning av å ta vare på miljøet ved å forplikte seg til Science Based Targets initiative (SBTi). Eltel er det første norske entreprenørselskapet innen telekombransjen som går inn på dette initiativet og forplikter seg til å gjennomføre helt konkrete tiltak for å bidra til å nå målet om et nullutslippssamfunn.

Science Based Targets initiative er et samarbeid mellom UN (FN) Global Compact, CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Vitenskapsbaserte mål gir selskaper et tydelig definert rammeverk for å redusere utslipp i tråd med hva som kreves i Parisavtalen.

- At vi forplikter oss til SBTi viser at vi er en seriøs aktør, at målene våre er konkrete og målbare og at miljøansvar, både på kort og lang sikt, er forretningskritisk for oss. Jeg er overbevist om at mål verifisert av tredjepart som SBTi, i tråd med Parisavtalen, blir en klar forventning fra alle våre kunder og samarbeidspartnere. I tillegg bygger dette intern stolthet, sier Thor-Egel Bråthen, adm.dir. i Eltel. 

- Jeg er stolt over at vi er det første entreprenørselskapet i vår bransje i Norge som forplikter seg til initiativet og setter en så tydelig kurs inn i fremtiden, hvor vi vet at alle må justere adferd skal vi klare å nå klimamålene, fortsetter Bråthen.

Eltel forplikter selskapet til SBTi på konsernnivå og arbeidet med å definere målene og å utforme planene for hvordan selskapet skal nå disse er allerede igangsatt. 

 

Om Eltel

Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden både i dag og for kommende generasjoner. I 2020 omsatte Eltel for 938 mill euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 5 200. Eltel er notert på Nasdaq-børsen I Stockholm.

I Norge er vi ca 900 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet. I 2020 omsatte selskapet for ca. 2 mrd. kr.

Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001