Vår bilpark på ca 600 biler skal elektrifiseres innen utgangen av 2026

I tråd med at Eltel tar grep for å konkretisere eget miljøansvar, både på kort og lang sikt, har selskapet satt seg mål om 100 prosent elektrifisering av egen bilpark innen utgangen av 2026. De første elektriske bilene ble bestilt i oktober.

Dette er i sammenheng med den raske samfunnsutviklingen mot endring av adferd for å nå målene i Paris-avtalen. Der tar Eltel et tydelig standpunkt for å konkretisere eget bidrag. Tidlig i 2021 satte Eltel i gang elbilprosjektet som første aktivitet for å bli CO2-nøytrale.

Prosjektet avdekket at det var fullt mulig innenfor vår bransje, med et stort antall varebiler, å realisere utskiftning av bilparken innen de neste fem årene.

  • De første el-bilene er allerede bestilt, forteller Thor-Egel Bråthen, adm.dir. i Eltel. I et selskap som vårt hvor ca 70 prosent av våre medarbeidere reiser ut for å installere, bygge ut og drifte telekomnett, er bilene våre et omfattende driftsmiddel, med betydelig potensial for å ta miljøansvaret vårt i en mer bærekraftig retning. Ved å gå over til el-biler, viser analysene at det vil bidra til å redusere CO2-utslippet vårt med 2,2 mill.kg., fortsetter Bråthen.

Prosjektet er i tråd med at Eltel har forpliktet seg til Science Based Targets initiative, et samarbeid mellom UN (FN) Global Impact, Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Vitenskapsbaserte mål gir selskaper et tydelig definert rammeverk for å redusere utslipp i tråd med hva som kreves for å nå målene i Paris-avtalen.

Eltel forplikter selskapet til SBTi på konsernnivå, og videre arbeid med å definere konkrete tiltak og å utforme planene for hvordan selskapet skal nå målene er igangsatt. 

For mer informasjon, kontakt:
Thor-Egel Bråthen, adm.dir., mail: thor.egel.brathen@elteletworks.no , tlf. 908 60 215

Om Eltel

Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden både i dag og for kommende generasjoner. I 2020 omsatte Eltel for 938 mill euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 5 200. Eltel er notert på Nasdaq-børsen I Stockholm. I Norge er vi ca 950 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet. I 2020 omsatte selskapet for ca. 2 mrd. kr.

Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001.

Eltelnetworks.no