Eltel og Siemens signerer landsdekkende serviceavtale for ladestasjoner

Eltel og Siemens har signert en rammeavtale om installasjon, service og drift av ladere for elektriske kjøretøy. Med dette inngår de to selskapene et strategisk samarbeid som vil sikre kvalitet i leveransene og driftssikkerhet nasjonalt, til det beste for brukerne. Avtalen gjelder for to år med opsjon for forlengelse opp til ytterligere to år.  

Eltel og Siemens har inngått en avtale for service av ladestasjoner. Avtalen dekker alle regioner i Norge og vil gjennomføres av sertifisert personell. Dette er et servicetilbud som bygger opp under Siemens som leverandør av ladeinfrastruktur og Eltel som en erfaren installatør av ladestasjoner med tilstedeværelse over hele landet. Samarbeidet vil sikre gode ladeopplevelser i årene som kommer.  

  • Vi i Siemens er stolte av samarbeidet og vil sammen med Eltel sørge for effektive leveranser, et stabilt serviceapparat og levere gjennom en godt strukturert serviceorganisasjon. Signeringen av avtalen er viktig for kommende leveranser og vil spille en sentral rolle i vårt samarbeid fremover. Sammen med Eltel sikrer vi nå at brukerne våre alltid vil oppleve at våre ladestasjoner er i drift, sier Tor Krog, Head of eMobility Nordics i Siemens.
     
  • I takt med teknologisk utvikling og behov for effektive løsninger er det spennende å inngå et strategisk samarbeid med en stor, profesjonell aktør som Siemens, og vi er takknemlige for denne tilliten, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel. Godt samarbeid der vi bygger på hverandres kompetanse vil bidra til effektiv utvikling av elektrifisert infrastruktur, og er et viktig steg for utviklingen av ladenettverket for elektriske kjøretøy i Norge, fortsetter Bråthen.

Om Eltel
Eltel er en ledende nordisk leverandør av tjenester innen kritisk infrastruktur som muliggjør fornybar energi og effektive kommunikasjonsnettverk. Eltel designer, planlegger, bygger og drifter nettverk for en mer bærekraftig og tilkoblet verden i dag og for kommende generasjoner. Totalt har vi ca. 5 000 medarbeidere, og i 2021 omsatte selskapet for 812,6 mill. euro. Hovedkontoret ligger i Sverige, og siden 2015 er Eltels aksjer notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.eltelnetworks.com.

I Norge er vi ca 950 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2021 omsatte selskapet for 1.638 mrd. kroner. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.

Om Siemens
Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.  
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er over 300.000 medarbeidere over hele verden. 
I Norge har Siemens AS gjennom over 120 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger for hele verden. Selskapets hovedområder er løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Hovedkontoret er i Oslo. 

 

For mer informasjon, kontakt:

Thor-Egel Bråthen, adm.dir., Eltel, tlf. + 47 908 60 215, mail thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Tor Krog, Nordic Head of Emobility, Siemens Smart Infrastructure, tlf. + 47 901 75 846, mail tor.krog@siemens.com

Bildetekst:
Samarbeid inngått mellom Eltel og Siemens, her teamet som har bidratt til avtalen samlet på Eltels bergenskontor.  
Fra venstre: Morten Kristiansen og Ole S. Jorstad fra Eltel, Bjørnar Strømme, Tim Peelen og Alexander Monsen fra Siemens.