Eltel signerer storavtale med Telenor for utrulling av 5G

Eltel fortsetter samarbeidet med Telenor Norge om modernisering av telenettet. For perioden 2023-2024 har de to selskapene inngått en avtale om oppgradering av Telenors telenett til 5G teknologi i områdene Vestfold & Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Avtalen har en verdi i størrelsesorden 36-40 MEUR. Eltel befester med dette sin posisjon og rolle i digitaliseringen av Norge.

Telenor fortsetter å realisere sine ambisiøse 5G-planer for de neste årene, med mål om å levere et oppgradert og heldekkende nett i løpet av 2024. For hver femte basestasjon Telenor skal bygge de neste årene, skal nå Eltel bygge to av dem.

-Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene, sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor Norge. Eltel har vært en god samarbeidspartner for Telenor over mange år, og vi er veldig fornøyde med å ha Eltel på laget og videreutvikle samarbeidet gjennom den viktige 5G-utbyggingen fortsetter hun.

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel, gleder seg stort over den nye avtalen.

- Vi er glade og stolte over at Telenor viser oss denne tilliten, og for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom mange år. Den nye avtalen er i tråd med våre ambisjoner om å være markedsledende innenfor 5G-utbygging i Norge, i tillegg til å være en spennende og attraktiv arbeidsgiver. Telekommarkedet er i endring, og arbeidet med å bygge ut det norske 5G-nettet gir oss også en solid plattform for nye satsinger fremover, sier Bråthen.

For 2021 og 2022 har partene tidligere inngått avtaler for nye 5G basestasjoner i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bodø og Ålesund, Viken, Agder, Vestfold & Telemark og Møre og Romsdal.  I 2020 inngikk Telenor og Eltel en omfattende og langsiktig avtale for entreprenørtjenester innen drift, leveranse og utbygging for årene 2021-2023 med opsjon om forlengelse. Avtalen innebærer at Eltel er en landsdekkende telekomleverandør i Norge.

For videre informasjon:

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør Eltel Networks as
Tlf. : +47 908 60 215, e-mail: Thor.Egel.Brathen@eltelnetworks.no

Om Eltel
Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjonsnett og el-nettverk

Selskapet leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Tjenestene inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk. Eltel har cirka 950 ansatte fordelt på 25 kontorer i Norge

Den norske delen av virksomheten omsatte for cirka 1,6 milliarder kroner i 2021. Eltelkonsernet er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. I 2021 hadde konsernet cirka 5 000 ansatte og omsatte for 812,6 millioner euro.

Eltelnetworks.no