Eltel og Forsvaret inngår ny rammeavtale for innkjøp, installasjon og vedlikehold av radiolinjemateriell til forsvarssektoren i Norge

Leveransene vil bestå av radiolinjemateriell, antennemateriell, passivt reflektormateriell, antennemaster, fundamenter, samt installasjon av annet telecom- og nettverksutstyr. Rammeavtalen vil dekke Forsvarets behov for nødvendig infrastruktur, for IKT-tjenester (telefoni, data-kommunikasjon og sensordata). Den nye rammeavtalen viderefører Eltels samarbeid med Forsvaret rundt leveranser av denne type materiell og tjenester i en ny fire-års avtale med mulighet for forlengelse. Kontraktsverdien er estimert til ca. 84 MNOK.

. Robuste telekomnett blir stadig viktigere i takt med den digitale utviklingen, og radiolinjeteknologien sikrer stabil telekommunikasjon over lange distanser fra punkt til punkt og fra land til sjø. Eltels kompetanse på området, kombinert med selskapets satsning på bærekraftig drift, vil bidra til å styrke samfunnskritisk infrastruktur fremover, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel.

- Vi er glade for denne videreføringen av vårt samarbeid med Forsvaret, og vi kjenner hverandre godt etter å ha levert denne type produkter og tjenester til Forsvaret gjennom flere år. Dette gir begge parter et solid utgangspunkt for fremtidige gode leveranser, avslutter Bråthen.

For mer informasjon, kontakt

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør Eltel Norge, tlf. 908 60 215,
mail thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Om Eltel

Eltel er en ledende leverandør av tjenester innen kritisk infrastruktur som muliggjør fornybar energi og effektive kommunikasjonsnettverk. Eltel designer, planlegger, bygger og drifter nettverk for en mer bærekraftig og tilkoblet verden i dag og for kommende generasjoner. Totalt har vi ca. 5000 medarbeidere, og i 2022 omsatte selskapet for 823,6 mill. euro. Hovedkontoret ligger i Sverige, og siden 2015 er Eltels aksjer notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.eltelnetworks.com.

I Norge er vi ca 940 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2021 omsatte selskapet for 1.638 mrd. kroner. 

Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo.

Eltel i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.

Les mer på eltelnetworks.no