SBTi har godkjent Eltels vitenskapsbaserte klimamål

Eltel har tatt et viktig skritt videre mot betydelig reduksjon av eget klimaavtrykk frem mot 2030. Målene for lavere utslipp er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi), noe som tydeliggjør Eltels engasjement for å bekjempe klimaendringene og tilpasse sin innsats på linje med Parisavtalen.

- Vi er stolte over at SBTi har godkjent målene våre og med det inkludere oss til et voksende antall bedrifter verden over som forplikter seg til vitenskapelige klimamål. Vi gleder oss til å arbeide videre mot et felles mål for å bekjempe klimaendringene, sier Erno Lehto, Head of Sustainability i Eltel.

- For Eltel Norge konkretiserer dette ambisjonen om å være i front i vår bransje når det gjelder målbare og dokumenterbare tiltak for å redusere klimagassutslipp slik at Parisavtalens mål blir oppfylt, fortsetter Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør, Eltel Norge.

Tiltakene som SBTi har godkjent omfatter:

 • Scope 1: Redusere utslipp av klimagasser med 42 prosent innen 2030, med 2021 som basisår. Scope 1 refererer til direkte klimagassutslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av Eltel. Disse utslippene er i all hovedsak relatert til selskapets bil- og utstyrsflåte.

  Eltel Norges plan for å bidra til konsernets mål er at bilflåten skal være 100 prosent elektrifisert innen utgangen av 2026. På tross av forsinkede leveranser i 2022, anses planen å være realistisk.

   
 • Scope 2: Øke andelen av fornybar energi til 100 prosent innen 2030. Scope 2 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt strøm.

  Her er Eltel Norges målsetning å ha 95 prosent fornybar energi ved utgangen av 2023. Pt. er andelen fornybar energi på våre lokasjoner 92 prosent.
 • Scope 3: Sikre at 67 prosent av Eltels leverandører setter sine egne vitenskapsbaserte mål innen 2026. Scope 3 dekker indirekte oppstrøms- og nedstrømsutslipp.

  For Eltel Norge gjelder dette ca. 30 leverandører.

SBTi konkluderte også med at ambisjonen til Eltels foreslåtte 2030-mål for scope 1 og 2 overstiger minimumsambisjonen for 1,5°C-målet.

Om Science Based Target initiative:
Science Based Targets initiative (SBTi)  er et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). Les mer her:Science Based Targets initiative

For mer informasjon:
Thor-Egel Bråthen, Administrerende direktør, Eltel Norge
Tel: + 47 908 60 215, thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Erno Lehto, Head of Sustainability, Eltel Group
Tel: +358 40 311 2379, erno.lehto@eltelnetworks.com


Om Eltel:
Eltel er en ledende leverandør av tjenester innen kritisk infrastruktur som muliggjør fornybar energi og effektive kommunikasjonsnettverk. Eltel designer, planlegger, bygger og drifter nettverk for en mer bærekraftig og tilkoblet verden i dag og for kommende generasjoner. Totalt har vi ca. 5000 medarbeidere, og i 2021 omsatte selskapet for 812,6 mill. euro. Hovedkontoret ligger i Sverige, og siden 2015 er Eltels aksjer notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.eltelnetworks.com.

I Norge er vi ca 950 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2021 omsatte selskapet for 1.638 mrd. kroner. 

Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.