Eltel inngår støttemedlemskap i Fair Play Bygg Oslo og omegn

Eltel har inngått støttemedlemskap i Fair Play Bygg Oslo og omegn og signerer samtidig organisasjonens Etikkplakat. Fair Play Bygg bekjemper arbeidslivskriminalitet og avdekker lovbrudd i bygg- og anleggsbransjen. Med dette styrker vi arbeidet for like konkurransevilkår og etiske retningslinjer for telekombransjen. 

- Grunntanken vår er bærekraft, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel, og at vi på denne måten kan bidra til et mest mulig rettferdig arbeidsliv og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Gjennom Fair Play Bygg Oslo og omegn, der bedrifter, fagforeninger og arbeidslivsorganisasjoner kan møtes med et felles fokus, styrker vi arbeidet om overholdelse av felles etiske retningslinjer i vår bransje, fortsetter Bråthen.

Tom Werner Andersen, hovedtillitsvalgt i Eltel, og Hanna Kjemprud, fagsjef Fair Play Bygg Oslo og omegn, deltok på signeringen sammen med Thor-Egel Bråthen.

- Vi er glade for å ha fått med oss Eltel som støttemedlem og ser frem til videre samarbeid. Det er viktig å få med store aktører som Eltel for arbeidet vårt og for bransjesamarbeidet for seriøsitet innen telekom, sier Hanna Kjemprud.

Signering av Fair Play Byggs Etikkplakat tydeliggjør samarbeidet for et seriøst arbeidsliv med like vilkår for alle, i tråd med FNs bærekraftsmål nr. åtte, «anstendig arbeid og økonomisk vekst».

Fair Play Bygg Oslo og omegn arbeider for en seriøs og bærekraftig bygg- og anleggsbransje med like konkurransevilkår for alle.

For mer info, kontakt:
Thor-Egel Bråthen, adm.direktør, Eltel. Tlf. +47 908 60 215, mail: thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Hanna Kjemprud, fagsjef Play Bygg Oslo og omegn, tlf. 41 23 73 18, mail: hanna.kjemprud@fairplaybyggoslo.no

Om Eltel
Eltel er en ledende leverandør av tjenester innen kritisk infrastruktur som muliggjør fornybar energi og effektive kommunikasjonsnettverk. Eltel designer, planlegger, bygger og drifter nettverk for en mer bærekraftig og tilkoblet verden i dag og for kommende generasjoner. Totalt har vi ca. 5000 medarbeidere, og i 2023 omsatte selskapet for 850,1 mill. euro. Hovedkontoret ligger i Sverige, og Eltel ble notert på Nasdaq-børsen i Stockholm i 2015.

Eltel Norge har ca. 800 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet. I 2022 omsatte selskapet for 1.8 mrd. kroner. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.

Les mer på www.eltelnetworks.no

Om Fair Play Bygg Oslo
Fair Play Bygg – Oslo og omegn (fairplaybyggoslo.no)