Dette betyr bærekraft for oss

I løpet av de neste 30 årene må verden ha eliminert karbonavtrykket og redusert avfallsvolumet. Eltel opererer i et marked som kan bidra til å nå dette målet. Elektrifisering og digitalisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn. Dette er både en mulighet og et ansvar. Vi vil fortsette å utvikle innovative løsninger og støtte kundene våre i innsatsen for en bærekraftig fremtid.

Tilnærmingen vår har to sider:

Hvordan vi skaper felles verdier ved å muliggjøre et mer bærekraftig samfunn, og hvordan vi sikrer en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis ved å arbeide proaktivit for å minimere negative konsekvenser og maksimere positive konsekvenser for mennesker og miljø.

Eltels bærekraftsplan for 2021-2023

Vår bærekraftsplan for 2021-2023 er basert på fem fokusområder, og disse er våre viktigste prioriteringer når det gjelder hvordan vi påvirker arbeidet med bærekraft:

  • Helse og sikkerhet – vi fremmer en proaktiv helse- og sikkerhetskultur for å nå målet vårt om null ulykker
  • Mennesker og samfunn – våre aktiviteter påvirker våre ansatte og de mennesker vi samarbeider med direkte og indirekte gjennom å sikre kritisk infrastruktur i det moderne samfunnet
  • Miljø – vi jobber for å redusere de direkte miljøkonsekvensene av virksomheten vår, og Eltels tjenester bidrar til å redusere samfunnets miljøavtrykk
  • Leverandørkjede – det er viktig at våre underentreprenører og leverandører arbeider i henhold til våre standarder for å sikre at vi leverer tjenester av høy kvalitet til kundene våre
  • Forretningsetikk – som et selskap som arbeider for å sikre kritisk infrastruktur i samfunnet vårt, har Eltel en viktig rolle å spille som en god samfunnsaktør

Eltel er ISO 14001:2015, Ytre Miljø-sertifisert.

Internasjonale prinsipper 

I 2018 signerte Eltel  FNs Global Compact med ti prinsipper på  områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Som en ansvarlig bedrift har vi forpliktet oss til å gjøre vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de ti prinsippene. Siden 2016 har Eltel også rapportert til Carbon Disclosure Project (CDP).

Eltels årsrapport 2020 inkluderer selskapets bærekraftsrapport (her skal det vises og linkes det til konsernets årsrapport)