Leverandører

Sammen med leverandører, partnere og underlenreprenører møter vi alle krav og forventninger som kundene våre stiller til oss
Er du interessert i et samarbeid?

Er du interessert i et samarbeid?

En betydelig del av leveransene våre er i tett samarbeid med leverandører, partnere og underentreprenører. Vår sentrale innkjøp- og partneravdeling håndterer alle forhandlinger for å sikre at vi kan tilby gode avtaler som gir sikkerhet og forutsigbarhet både for lokale og nasjonale leveranser.