Etikk

For å sikre at produksjonen vår foregår under etisk forsvarlige forhold, er alle våre leverandører forpliktet til å signere og følge våre etiske retningslinjer (Eltel Code of Conduct). Avtalene skal blant annet sikre at arbeidstakerrettigheter blir fulgt, at det ikke forekommer uetisk forretningsdrift, at alle menneskerettigheter er fulgt og at hensynet til miljøet blir ivaretatt.