Kapasitet på tvers av landegrenser

Cross Border Workforce (CBW) er vårt interne program for flytting av arbeidskraft og ressurser på tvers av landegrenser innenfor selskapet. Dette gir oss en stabil og fleksibel ressursbase som sikrer selskapet spesialisert og pålitelig arbeidskraft, både innenfor fastnett- og mobilproduksjon.

Gjennom CBW sikrer vi at alle montører til enhver tid følger de samme prinsippene og standardene for god faglig utførelse, uavhengig av marked og fagområde. Ved bruk av CBW kan selskapet tilby arbeidskraft på tvers av landegrenser gjennom hele prosjektsyklusen. Dette sikrer god bruk av alle våre ressurser og øker fleksibiliteten i arbeidsstyrken. CBW gir våre kunder følgende fordeler: 

  • Tilgang til Eltel-ressurser som overholder våre arbeidsstandarder
  • Utførelse samsvarer med internasjonale og nasjonale krav og lover
  • Økt kapasitet i perioder med høy etterspørsel og ved mangel på lokale ressurser
  • Økt fleksibilitet, - vi kan enkelt opp- og nedskalere kapasiteten i henhold til faktisk behov og etterspørsel

 

Kontaktperson

Stein-Erik Owren Wille

Head of Procurement and Partners
+4748197420 stein-erik.wille[at]eltelnetworks.no