Rett til å slette personlig info for tidligere ansatte (GDPR)

I henhold til personvernforordningens artikkel 17, om rett til sletting av personopplysninger, må bedrifter ha rutiner for å la tidligere ansatte be om at slike opplysninger slettes. I hvilken grad opplysninger kan slettes eller anonymiseres er basert på gjeldende lovgivning.

Hvordan fungerer det?

Hvis en tidligere ansatt ønsker å bli slettet fra Eltels HR (Human Resources) og lønnssystem, kan vedkommende sende en e-post til:

gdprforgetme@eltelnetworks.com 

Når Eltel mottar slike e-poster, sendes et dokument til den tidligere ansatte for å få bekreftet identiteten. Dokumentet må fylles ut og sendes til Eltel i henhold til instruksjonene i dokumentet.

Når identiteten er bekreftet og alle tiltak er gjennomført i Eltels systemer, får den tidligere ansatte en e-post med bekreftelse.