Eltels varslingssystem

Eltels medarbeidere, partnere eller andre interessenter kan komme i, eller over, en situasjon som kan være i strid med selskapets retningslinjer for etikk og forretningsdrift, «Code of Conduct». Vi oppfordrer deg til å fortelle oss om du opplever, eller er vitne, til oppførsel som kan være i strid med lokal eller internasjonal lov, våre etiske retningslinjer, våre verdier, våre prosedyrer og retningslinjer eller rettigheter knyttet til vår virksomhet. Eltels varslingssystem er vår kanal for å rapportere slike bekymringer.

- En bedriftskultur med åpenhet og integritet er grunnleggende for å bygge vellykkede organisasjoner sier Henrik Sundell, juridisk konserndirektør i Eltel. Varsler er viktige for at potensielle trusler skal kunne identifiseres og løses raskt, både i og utenfor organisasjonen. 

Hvordan fungerer varslingssystemet? 

  • All kommunikasjon krypteres for å sikre anonymitet
  • Meldinger som mottas i varslingssystemet er passordbeskyttet, det registrerer ikke IP-adresser, og det bruker ikke informasjonskapsler
  • Systemet administreres av en ekstern leverandør, som bruker en uavhengig plattform for rapportering og kommunikasjon 
  • Systemet er implementert i alle Eltel-land
  • Lokal Juridisk direktør er ansvarlig for varslingsrapporter og for håndtering av varslede saker i sitt respektive land 
  • Rapporter skal undersøkes nøye på konfidensiell basis og rapporteres tilbake til varsler

Eltel overholder EUs varslingsdirektiv
For å samordne eksisterende lovgivning på området og beskytte personer som rapporterer brudd i EU, har EU vedtatt det såkalte varslingsdirektivet. Vår varslingsprosedyre har blitt revidert i henhold til direktivet og gjelder fra desember 2021.

Eltel varslingssystem

Retningslinjer varslingssystem (kommer)

Kontaktperson

Trygve Schiøll

Juridisk direktør
trygve.schioll[at]eltelnetworks.no