Eltel oppgraderer jernbanekommunikasjonen i Danmark

Eltel er valgt til å drifte det kommende digitalradio-systemet i hele Banedanmarks jernbanenett i Danmark. Kontrakten ble vunnet i et EU-anbud og utgjør et tre-sifret million beløp i danske kroner, over de neste fem årene.

Effektivt, sikkert og færre togforsinkelser. Dette skal være resultatet når Banedanmark erstatter dagens analoge radiosystem med et digitalt system basert på GSM-R-Global System Mobile for Railway Communications. Det nye systemet er et lukket mobilt system som sikrer kontinuerlig åpen linje mellom togoperatøren og kontrollsenteret. Eltels oppdrag vil være å betjene det nye systemet.

-Vi er stolte av å bistå Banedanmark med å holde togene i rute de neste fem årene. Det er målet med fornyelsen i jernbaneinfrastrukturen, og vi ser frem til å utføre oppdraget, sier Morten Simonsen, Regionssjef i Eltel Danmark. Eltels oppgaver vil være å overvåke radiosystemet 24 / 7, vedlikeholde og optimalisere det, utføre feilretting, og holde Banedanmark oppdatert.

Økt sikkerhet og pålitelighet
Eltel har rekruttert 15-20 ingeniører, og vil ansette et ytterligere antall GSM-R spesialister i de kommende årene. -Vår styrke er at vi har 80 teknikere med biler, som har spesialisal kompetanse innen nettopp GSM-R. Hvis for eksempel en storm fører til at nettet faller ned kan Eltel umiddelbart mobilisere montører. Det nåværende analoge systemet er gammelt og det er vanskelig å skaffe nødvendige reservedeler. Hvis en kritisk komponent bryter sammen, er det en risiko for at hele togtrafikken stopper. Styrken til det nye digitale radiosystemet er både sikkerhet og pålitelighet. I fremtiden vil trafikken i de fleste tilfeller fortsette selv om en komponent er ødelagt.

Fokus på drift
Det nye radiosystemet vil være felles i hele EU, og dermed forenkle togreiser på tvers av landegrensene. Videre vil GSM-R gi færre togforsinkelser på grunn av færre antall feil og stabil kommunikasjon mellom tog og kontrollsentraler. Fra nå av er Eltel Networks ansvarlig for at radiosystemet fungerer problemfritt.

- På begynnelsen av året, vil vi overta det analoge nettverket og sørge for at Banedanmarks nye radiosystem, fra Nokia Siemens Networks, fungerer i henhold til kontrakten. Fra 1. januar 2013 vil Eltel starte installasjonen av GSM-R nett på S-tog linjer, og ett år senere i resten av landet, sier Morten Simonsen.

Kort om Eltel
• Eltel bygger, drifter og vedlikeholder Infranet basert på et effektivt samspill mellom elektrisitet, telekom og IT.
• Eltel har mange års erfaring med implementering og systemvedlikehold av flere GSM nettverk. Eltel i Sverige har erfaring med drift og vedlikehold av analog radio og GSM-R. Selskapet er dermed en av Skandinavias ledende aktører innen mobil- og radiokompetanse.
• Eltel har 7700 ansatte og omsatte i 2010 for 856 millioner EUR.

Mer informasjon:
Morten Simonsen, tlf. +45 2878 5380, morten.simonsen@eltelnetworks.com