Planlegging

Som totalentreprenør for nye ladeanlegg tilbyr vi kundene våre tjenester helt fra prosjektets begynnelse. Med god rådgivning og tilstedeværelse i forprosjektene får kundene våre beste grunnlaget for de rette beslutningene. I denne fasen inkluderer vi gjerne alt fra søknader om offentlige støtteordninger, søknader og meldinger tilknyttet netteier, skissering av initielle kostnader og løsningsforslag, samt forslag til valg av type ladere og andre produkter.

Vår erfaring forteller oss at grundighet og kompetanse i denne fasen av installasjonsprosessen gir de mest fornøyde brukerne av anlegget.

 

Prosjektering

Som prosjektpartner tar vi på oss alt av forberedende oppgaver som må ligge til grunn for en god byggeprosess og drift. Dette kan være:

 • Lokasjonsbefaring
 • Søknad om offentlige tilskudd
 • Søknad netteier/tilknytning
 • Avklare reguleringstiltak
 • Skissere fysisk plassering og løsningsforslag
 • Tilby oversikt over initiell prising av anlegget og budsjettkostnader

 

Installasjonsmateriell

Som partner i prosjektering av nye ladeanlegg vil vi i Eltel alltid være transparente på hva som er nødvendig installasjonsmateriell, og vil kunne tilby dette i sin helhet. Dette kan inkludere:

 • Alt av nødvendig kabling og dimensjonering
 • Anskaffelse av trafoer og tilpasse eltavler
 • Nødvendig materiell for installasjon
 • Tilleggsmateriell som:
  - Fundamentering
  - Påkjørsels vern
  - Asfaltering/plen
  - Oppmerking og merking av utstyr

 

Ladere og systemløsning


Som et ledd i en totalentreprise vil vi som en del av løsningsforslaget vårt kunne tilby ulike type løsninger på ladere og tilknyttede tjenester.

I en innledende fase av prosjekteringen vil det være mulig å inkludere våre løsninger fra anerkjente produsenter, for raskt å få oversikt over budsjetter, og også muligheten for service & vedlikeholdsoppfølging av anlegget.