Hvem vi er

Med lange tradisjoner, høy kompetanse og fremtidsrettede visjoner om en grønnere og bærekraftig transportsektor, har Eltel eMobility fått et solid fotfeste som en av de ledende aktørene innen leveranse, drift og vedlikehold av ladeløsninger for alle typer kjøretøy.

Et bredt nettverk av samarbeidspartnere gjør oss til en foretrukken partner, enten det er behov for ladeanlegg i mindre skala, eller mer komplekse entrepriser med høye krav til kompetanse på infrastruktur og prosjektering.

Eltel eMobility leverer alt fra enkeltstående ladebokser til lyn -og hurtigladeløsninger fra anerkjente produsenter.

Eltel  har lang erfaring som foretrukne service- og vedlikeholdspartner på bakgrunn av kunnskap og erfaring rundt drift av omfattende nettverk som telekom og annen kritisk infrastruktur.

Dette gjør oss meget godt egnet til å tilfredsstille de strengeste krav, som våre profesjonelle kunder nå stiller i et voksende marked for elektrifisering av transportsektoren.

Gjennom vår ekspertise og pålitelighet skal alle våre samarbeidspartnere føle seg trygge på at deres ladeanlegg og ladetjenester, til enhver tid har høyest mulig effektivitet og driftssikkerhet gjennom Eltel eMobility. 

Kontaktperson