Utbygging

I installasjonsprosessen er det mange hensyn å ta. Vi har særdeles høy kompetanse på prosjektering og tilrettelegging for effektive og forutsigbare prosesser. Dette inkluderer som regel koordinasjon med leverandører og underentrepriser for å få en så effektiv og nøyaktig installasjon/utbygging som mulig. Vi har et stort nettverk av erfarne samarbeidspartnere som dekker de fagområdene som ikke er Eltels kjernevirksomhet. Dette er et nettverk av underleverandører som bistår med graving, asfaltering, og annet grunnarbeid.

Ved valg av partnere legge mange kriterier til grunn, men som ett av hovedpuktene er det viktig for oss at våre partnere har sammenfallende bærekraftmål og visjoner inn mot det grønne skiftet og elektrifisering av transportsektoren.

 

Grunnarbeider

Som forberedelse til installasjon av infrastruktur, er grunnarbeidene en svært viktig del av vår leveranse. Med våre partnere sikrer vi at denne delen av leveransen er av høyeste kvalitet og punktlighet. Tjenester som ofte er inkludert er :

  • Sambefaring under forprosjektering
  • Nøyaktige budsjetter og kostnader
  • Koordinasjon med grunneier, netteier, og andre leverandører.
  • Graving, grøfting og planering av lokasjon
  • Trekking av kabler
  • Opprydning og asfaltering med mer.

 

Elektro installasjoner

Selve elektroinstallasjonen er et av hovedelementene i montering av nye ladeanlegg. Her bygger vi på vår egen kompetanse og erfaring, og har et bred intern geografisk organisasjon, som ivaretar de fleste oppdrag.

Dette inkluderer naturligvis alt fra tilslutning hos netteier til ferdig operativt ladepunkt.

 

Dokumentasjon og iverksetting

I henhold til dagens krav til sertifisering og dokumentasjon, er Eltel svært opptatt av å til enhver tid sørge for at vi er i forkant av alle krav. Vi etterstreber å ha den høyeste nøyaktighet for å tilfredsstille dette, og det gjenspeiler seg også i vårt arbeide med etablering av nye ladeanlegg for transportsektoren.

Vår dokumentasjon vil alltid være plettfri, og våre interne prosedyrer ivaretar alle de krav som er satt.

Kontaktperson