Det vi gjør

Godt forankret i Eltel’s bærekraftsmål og fremtidsvisjoner, ønsker Eltel eMobility å være en betydelig bidragsyter i å akselerere tilrettelegging og utbygging av infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy og transport. Vi er aktive i ulike fora for å fremme dette, blant annet er vi med i Grønt Landtransportprogram og Østlandssamarbeidet som aktive deltakere.

Vårt hovedmål er å sørge for at sluttkundene våre alltid har de beste brukeropplevelsene ved våre anlegg. Enten vi planlegger, er sparringspartner, prosjekterer, bygger, installerer eller drifter disse anleggene, så er den totale kundeopplevelsen vårt fokus. Vi tar svært gjerne del i hele prosessen, men tilbyr også våre tjenester som delentrepriser etter behov.

Det viktigste for oss er at vi på best mulig måte fremmer den sømløse opplevelsen av overgangen til en grønnere og mer bærekraftig transportnæring.

 

Basert på dette er vår forretningsmodell  å være en komplett leverandør for alle som ønsker å bygge og drifte ladeanlegg. Og som vist nedenfor har vi høy kompetanse og solid erfaring for å være det naturlige valget i alle prosjektets faser:

Forretningsmodellen vår:

 

Kontaktperson