Drift, service og vedlikehold

Målet vårt er at enhver sluttbruker av våre ladeanlegg skal ha en enestående brukeropplevelse. Våre bidrag i denne delen av prosjektene er å sørge for at partnerne våre har det absolutt beste og mest forutsigbare service- & vedlikeholdsprogrammet for sine installasjoner.

Gjennom våre leverandører og samarbeidspartnere har vi sikret oss de beste forutsetningene for å ivareta våre kunders ladeopplevelser etter installasjon på sine lokasjoner.

Dette sikrer vi gjennom blant annet å samarbeide med meritterte og pålitelige leverandører av ladeløsninger, men også gjennom våre veletablert interne rutiner.

Med årelang erfaring på drift av nødnett, radiolinjesamband og annen kritisk infrastruktur, er Eltel e-mobility svært godt rustet for å ivareta og drifte profesjonelle brukere som har de høyeste krav til oppetid og driftssikkerhet på sine ladeanlegg.

 

Overvåkning & periodisk kontroll

Siden vi i Eltel oppfatter den totale ladeopplevelsen for sluttbruker som vår målestokk, er det naturlig for oss å kunne tilby også de beste overvåkningssystemene på markedet. Vi er genuint opptatte av at ladeopplevelsen skal være optimal, og gjennom våre systemer ivaretar vi forutsigbarhet, planlegging av årlige lovpålagte kontroller, samt kritiske og ambulerende varsler fra anlegg som må ha tilsyn.

 

Overvåkning & utkalling

En del av vårt program for service & vedlikehold, inkludere også naturligvis mottak av varsler om hasteoppdrag eller nødsituasjoner. Våre forpliktelser overfor oppdragsgiver i en totalentreprise, vil alltid inkludere disse tjenestene, og vi tilrettelegger etter behov, kjøremønster og SLA krav inn mot hver enkelt kunde.

Vi anser dette punktet som en betydelig del av vår leveranse og forpliktelse. Vi ser det som en naturlig del av oppfølgingen av prosjektene og installasjonene våre.

 

Service & vedlikeholdsprogram

Som en naturlig del av leveransene våre, forplikter vi oss til å sikre den beste ladeopplevelsen til våre kunders sluttbrukere. 

Dette skal vi blant annet bidra til gjennom å tilby komplette service & vedlikeholdsprogrammer på alle våre installasjoner.

Disse programmene tilbyr vi i samråd med leverandørene våre, og vi vil til enhver tid sørge for at ladeanlegget blir ivaretatt og kontrollert på best mulig måte.

Kontaktperson